AG & E, s. r. o.

AG & E, s. r. o.

Názov spoločnosti:   AG & E, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:     Dúbravská cesta 9, 841 04  Bratislava

IČO: 31 388 680

Zoznam pracovísk (PDF, 179,1 kB)

Predmet autorizácie:  úradné meranie

Rozsah autorizácie (PDF, 197,3 kB)

Platnosť autorizácie:  do 13.02.2023

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2013/900/000778/00370 zo dňa 13.03.2013 (PDF, 542,7 kB)

Rozhodnutie o predĺžení autorizácie č. 2018/900/001758/00207 zo dňa 13.02.2018 (PDF, 299,2 kB)