Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Vestník ÚNMS SR
  3. Vestník
Vestník

Vestník

Vestník ÚNMS SR

Vydavateľom vestníka je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Vo vestníku sa podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru v znení zákona č. 260/2020 Z. z. zverejňujú oznámenia týkajúce sa vydaných, resp. zrušených slovenských technických noriem, slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody, návrhy na zrušenie slovenských technických noriem, oznámenie o vydaní rozhodnutia o autorizácii, o zrušení autorizácie, o predĺžení autorizácie, o pozastavení autorizácie, o zmene autorizácie, o zániku autorizácie, ďalej rozhodnutia vydané Medzinárodnou stálou komisiou na skúšky ručných palných zbraní a informácie o notifikáciách v rámci Dohody o technických prekážkach obchodu a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení WTO a pod.

Redakcia:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, 810 15 Bratislava
tel.: + 421 2 20 907 332
e-mail: martina.mertelova@normoff.gov.sk

Distribúcia:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
tel.: 0948/876 002
e-mail:shop@normoff.gov.sk


Rok 2021

Vestník ÚNMS SR č. 12/2021 Stiahnuť (PDF, 613,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2021 Stiahnuť (PDF, 611,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2021 Stiahnuť (PDF, 613,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 9/2021 Stiahnuť (PDF, 619,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 8/2021 Stiahnuť (PDF, 620,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 7/2021 Stiahnuť (PDF, 617,1 kB)
Vestnik ÚNMS SR č. 6/2021 Stiahnuť (PDF, 616,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 5/2021 Stiahnuť (PDF, 619,2 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 4/2021 Stiahnuť (PDF, 618,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2021 Stiahnuť (PDF, 145,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2021 Stiahnuť (PDF, 145,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2021 Stiahnuť (PDF, 619,2 kB)

Rok 2020

Vestník ÚNMS SR č. 12/2020 Stiahnuť (PDF, 146,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2020 Stiahnuť (PDF, 150,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2020 Stiahnuť (PDF, 145,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 9/2020 Stiahnuť (PDF, 147,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 8/2020 Stiahnuť (PDF, 615,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 7/2020 Stiahnuť (PDF, 616 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 6/2020 Stiahnuť (PDF, 616 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 5/2020 Stiahnuť (PDF, 613,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 4/2020 Stiahnuť (PDF, 212,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2020 Stiahnuť (PDF, 104,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2020 Stiahnuť (PDF, 214,2 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2020 Stiahnuť (PDF, 215,3 kB)

Rok 2019

Vestník ÚNMS SR č. 12/2019 Stiahnuť (PDF, 978,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2019 Stiahnuť (PDF, 389,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2019 Stiahnuť (PDF, 447,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 9/2019 Stiahnuť (PDF, 493,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 8/2019 Stiahnuť (PDF, 866,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 7/2019 Stiahnuť (PDF, 396,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 6/2019 Stiahnuť (PDF, 390,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 5/2019 Stiahnuť (PDF, 477 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 4/2019 Stiahnuť (PDF, 497,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2019 Stiahnuť (PDF, 314,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2019 Stiahnuť (PDF, 464 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2019 Stiahnuť (PDF, 384 kB)

Rok 2018

Vestník ÚNMS SR č. 12/2018 Stiahnuť (PDF, 347,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2018 Stiahnuť (PDF, 322,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2018 Stiahnuť (PDF, 328,2 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 9/2018 Stiahnuť (PDF, 329,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 8/2018 Stiahnuť (PDF, 343,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 7/2018 Stiahnuť (PDF, 357 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 6/2018 Stiahnuť (PDF, 339,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 5/2018 Stiahnuť (PDF, 364,7 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 4/2018 Stiahnuť (PDF, 326,6 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2018 Stiahnuť (PDF, 8,2 MB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2018 Stiahnuť (PDF, 524,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2018 Stiahnuť (PDF, 419,3 kB)

Rok 2017

Vestník ÚNMS SR č. 12/2017 Stiahnuť (PDF, 462,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 11/2017 Stiahnuť (PDF, 450,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 10/2017 Stiahnuť (PDF, 260,5 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 9/2017 Stiahnuť (PDF, 1,6 MB)
Vestník ÚNMS SR č. 8/2017 Stiahnuť (PDF, 315,9 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 7/2017 Stiahnuť (PDF, 262,3 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 6/2017 Stiahnuť (PDF, 279,1 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 5/2017 Stiahnuť (PDF, 959,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 4/2017 Stiahnuť (PDF, 406,8 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 3/2017 Stiahnuť (PDF, 269,4 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 2/2017 Stiahnuť (PDF, 867 kB)
Vestník ÚNMS SR č. 1/2017 Stiahnuť (PDF, 407,8 kB)