Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Technická normalizácia
  3. Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o technickej normalizácii
  4. Zapojte sa a spolupracujte
  5. Chcete pripomienkovať návrhy technických noriem a nie ste členom technickej komisie?

Chcete pripomienkovať návrhy technických noriem a nie ste členom technickej komisie?

Chcete pripomienkovať návrhy technických noriem a nie ste členom technickej komisie?

Máte záujem pripomienkovať návrhy technických noriem a nie ste členom TK?

Máte možnosť vyjadriť sa k obsahu návrhov technických noriem v určenom čase, ktorým je etapa verejného prerokovania. ÚNMS SR zverejňuje oznámenia o verejnom prerokovaní medzinárodných, európskych a pôvodných STN s uvedením termínov na vyjadrenie a pravidlami na spracovanie pripomienok a potrebnými formulármi.

Verejné prerokovanie návrhov STN