Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Technická normalizácia
  3. Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o technickej normalizácii
  4. Zapojte sa a spolupracujte
  5. Spracovateľ medzinárodnej spolupráce – vyššia úroveň spolupráce pre členov TK

Spracovateľ medzinárodnej spolupráce – vyššia úroveň spolupráce pre členov TK

Spracovateľ medzinárodnej spolupráce – vyššia úroveň spolupráce pre členov TK

SR ako národný normalizačný orgán je členom ISO, IEC, CEN, CENELEC

Mezinárodná organizácia pre normalizáciu
(od 1993)
 
Medzinárodná elektrotechnická komisia
(od 1993)
 
Európsky výbor pre normalizáciu
(od 2003)
 
Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike
(od 2002)
 

V prípade, že preukážete odbornosť vo svojej oblasti pôsobenia a jazykové znalosti potrebné na komunikáciu na rokovaniach a korešpondenčne, môžete sa stať spracovateľom medzinárodnej spolupráce. Aktívna spolupráca spracovateľa medzinárodnej spolupráce – člena odporučeného TK, znamená jeho účasť na pripomienkovaní dokumentov tvorených v technických komisiách, subkomisiách ISO, IEC, CEN, CENELEC, spracovanie národného stanoviska zo získaných pripomienok členov TK, možnú účasť na rokovaniach grémií CEN, CENELEC, ISO, IEC a obhajobu národného stanoviska. Podrobnejšie o pravidlách spolupráce pozri  MP56 Metodický postup o spolupráci s európskymi normalizačnými organizáciami CEN a CENELEC (PDF, 1,5 MB) a MP57 Metodický postup o spolupráci s medzinárodnými normalizačnými orgánmi ISO a IEC. (PDF, 645,2 kB)

Ochrana osobných údajov. (PDF, 360,2 kB)