Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Posudzovanie zhody
  3. Program rozvoja skúšobníctva
  4. Úlohy Programu rozvoja 2016

Úlohy Programu rozvoja 2016

Úlohy Programu rozvoja 2016

Plán úloh programu Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie pre odbor skúšobníctva na rok 2016

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe platného metodického pokynu Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie  a úloh vyplývajúcich z potrieb AO/NO zaradil do Plánu rozvoja skúšobníctva na rok 2016 nasledovné úlohy:

 

Plán úloh Programu RSTNaM pre odbor skúšobníctva a európskych záležitostí na rok 2016 nájdete tu (PDF, 333,3 kB)