Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Posudzovanie zhody
  3. Program rozvoja skúšobníctva
  4. Úlohy Programu rozvoja 2017

Úlohy Programu rozvoja 2017

Úlohy Programu rozvoja 2017

Plán úloh programu Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie pre odbor skúšobníctva na rok 2017


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe platného metodického pokynu Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie  a úloh vyplývajúcich z potrieb AO/NO zaradil do Plánu rozvoja skúšobníctva na rok 2017 nasledovné úlohy:
 
Plán úloh Programu RSTNaM pre odbor skúšobníctva a európskych záležitostí na rok 2017 nájdete tu (PDF, 279,3 kB).