Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Posudzovanie zhody
  3. Odborné semináre
  4. Deň skúšobníctva 2016

Deň skúšobníctva 2016

Deň skúšobníctva 2016

Deň skúšobníctva 2016

Pri príležitosti „Dňa skúšobníctva 2016“, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizoval dňa 20. apríla 2016 odborný seminár pre autorizované a notifikované osoby.


Prezentácie: