Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Povinné zverejňovanie
  3. Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom podľa §7 ods.1 písm. a), zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 64 uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní vo svojom profile na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie

Aktuálne výzvy na verejné obstarávanie

 


Zákazky s nízkou hodnotou 

Predmetom uvedeného verejného obstarávania zo ďňa 8.10.2021 je obstaranie notebookov, dokovacích staníc a príslušenstva. Podrobný popis požadovaných parametrov je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy.

Výzva na notebooky, dokovacie stanice, príslušenstvo v pdf formáte stiahnuť (PDF, 372,2 kB)
Príloha č. 1 vo formáte .docx stiahnuť (DOCX, 30,6 kB)
Príloha č. 1 vo formáte .odt stiahnuť (ODT, 21,5 kB)
Príloha č. 2 vo formáte .docx stiahnuť (DOC, 103,4 kB)
Príloha č. 2 vo formáte .odt stiahnuť (ODT, 12,5 kB)

Predmetom uvedeného verejného obstarávania zo ďňa 11.10.2021 je obstaranie tlačiarní. Podrobný popis požadovaných parametrov je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy.

Výzva na notebooky, dokovacie stanice, príslušenstvo v pdf formáte stiahnuť (PDF, 368,8 kB)
Príloha č. 1 vo formáte .docx stiahnuť (DOCX, 28,9 kB)
Príloha č. 1 vo formáte .odt stiahnuť (ODT, 21,2 kB)
Príloha č. 2 vo formáte .docx stiahnuť (DOC, 100,9 kB)
Príloha č. 2 vo formáte .odt stiahnuť