Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Kvalita
  3. Súťaže a ocenenia
  4. Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť
  5. Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť
  6. Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2014

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2014

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2014

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SR ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2014
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil 20. novembra 2014 v Historickej budove Národnej rady SR výsledky Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu 2014, Národnej ceny Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť 2014 a ďalších súťaží vyhlasovaných ÚNMS SR. Slávnostný večer sa uskutočnil pod záštitou a za účasti prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku.
Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2014
Spoločenská zodpovednosť ruka v ruke s manažérstvom kvality vytvára predpoklad konkurencieschopnosti a pozitívneho vnímania organizácie zo strany vlastných zamestnancov, zákazníkov, partnerov, až po občanov mesta v ktorom pôsobí. Vplyv organizácie na svoje okolie je rôzny a závisí od charakteru činnosti organizácie. Líši sa aj prístup organizácií k tejto problematike. Môžeme nájsť organizácie, kde je spoločenská zodpovednosť súčasťou stratégie organizácie, inde je uskutočňovaná ad hoc aktivitami a niekde je uplatňovaná veľmi limitovane. V súčasnosti pritom už existuje množstvo nástrojov na systematické riadenie a hodnotenie uplatňovania spoločenskej zodpovednosti. Práve s cieľom zhodnotenia dosiahnutej miery jej uplatňovania bol tento rok vyhlásený prvý ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť.

Ocenení finalisti súťaže:
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (kategória B1 – sektor verejnej správy - organizácie od 251 zamestnancov)


 
Obec Janova Lehota (kategória B2 – sektor verejnej správy - organizácie do 250 zamestnancov) 

Bulletin ocenených (PDF, 5,6 MB)