Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Kvalita
  3. Súťaže a ocenenia
  4. Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť
  5. Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť
  6. Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť v poradí tretí rok hodnotila dobrovoľné uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti v organizáciách podnikateľského a verejného sektora. Súťaž sa svojou metodikou zameriava na preverenie ekonomickej efektívnosti, environmentálnej zodpovednosti a sociálnej angažovanosti v organizáciách. Práve tieto tri oblasti tvoria základné piliere komplexného a systematického uplatňovania spoločenskej zodpovednosti.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov tretieho ročníka Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť sa uskutočnilo dňa 8. novembra 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Počas slávnostného večera boli zároveň vyhlásené výsledky Národnej ceny SR za kvalitu a ďalších súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

OCENENÝM FINALISTOM sa v rámci 3. ročníka Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť stala:

 Obec Biely Kostol (kategória C – organizácie verejného sektora)

Bulletin ocenených (PDF, 5,1 MB)