Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Kvalita
  3. Súťaže a ocenenia
  4. Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť
  5. Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť
  6. Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2018

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2018

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2018

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže

Už po 5. krát vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v roku 2018 ďalší ročník súťaže Národnej ceny Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť, ktorá neodmysliteľne patrí ku kvalite. V rámci tejto súťaže sa preto hodnotí celkový prístup organizácií verejného i podnikateľského prostredia na základe troch hlavných pilierov spoločenskej zodpovednosti. Dôležitou súčasťou hodnotenia je teda nielen environmentálne hľadisko, ale spolu s ním aj schopnosť organizácie presadzovať a uplatňovať záväzok sociálnej zodpovednosti spoločne s ekonomickým rastom.

Víťazi a ocenení finalisti sa zúčastnili slávnostného odovzdávania Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť, ktoré sa uskutočnilo 20. novembra 2018 v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave. Súčasťou večera bolo aj vyhlásenie víťazov Národnej ceny SR za kvalitu. 

Víťazi súťaže:

• Kia Motors Slovakia s.r.o. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)

• PASELL SLOVAKIA s.r.o. (kategória B – malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)

Ocenený finalista:

• Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach (kategória C – organizácie verejného sektora)

Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť:

• Trenčiansky samosprávny kraj (kategória C – organizácie verejného sektora)