Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Kvalita
  3. Súťaže a ocenenia
  4. Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť
  5. Sieň slávy Národnej ceny SR za kvalitu

Sieň slávy Národnej ceny SR za kvalitu

Sieň slávy Národnej ceny SR za kvalitu

Sieň slávy Národnej ceny SR za kvalitu predstavuje zoznam 38 najúspešnejších organizácií, ktorým sa v priebehu histórie tejto súťaže podarilo získať víťazstvo.

ÚNMS SR vyhlasuje národnú cenu za kvalitu od roku 2000. Svojou metodikou a priebehom je súťaž porovnateľná s národnými cenami za kvalitu vyhlasovanými v takmer vo všetkých európskych krajinách. Na hodnotenie organizácií využíva európsky uznávané modely kvality hodnotiace výkonnosť organizácií tak podnikateľského, ako i verejného sektora.

Každá organizácia, ktorá v novembri daného roka získa národnú cenu za kvalitu je automaticky zaradená do Siene slávy a to počas medzinárodnej konferencie o kvalite, ktorú Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizuje každoročne v mesiaci december.

Sieň slávy vo fyzickej podobe predstavuje banner približne o veľkosti tri krát tri metre, kde sú uvedené logá všetkých víťazných organizácií, ale skutočná hodnota a význam tejto siene je  skutočnosť, že predstavuje prehľad tých najúspešnejších organizácií, ktoré prešli a uspeli v komplexnom hodnotení, ktoré národná cena za kvalitu ponúka.

Sieň slávy NCSRK (GIF, 239,8 kB)

Zoznam víťazných organizácií NCSRK 2000 - 2017