Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. O ÚNMS SR
  3. Poslanie
Poslanie

Poslanie

Poslanie 

Poslaním Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako ústredného orgánu štátnej správy s prierezovou pôsobnosťou je tvorba a rozvoj nástrojov infraštruktúry kvality. Primárnym cieľom je vytvorenie konkurencieschopného a efektívneho prostredia a realizácia úloh v oblasti  normalizácie, metrológie,  kvality, posudzovania zhody a akreditácie.

V európskom ponímaní pozostáva infraštruktúra kvality z normalizácie, metrológie, posudzovania zhody, akreditácie a dohľadu nad trhom, pričom činnosti sa zameriavajú na uplatňovanie  práva EÚ, najmä predpisov Nového prístupu.