Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Kvalita
  3. Súťaže a ocenenia
  4. Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť
  5. Národná cena SR za kvalitu 2012

Národná cena SR za kvalitu 2012

Národná cena SR za kvalitu 2012

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2012

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky organizoval v roku 2012 v poradí 13. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu (Národná cena). Tá predstavuje najprestížnejšiu národnú cenu kvality pre organizácie a zároveň najvyšší možný stupeň uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality v Slovenskej republike. Národná cena odlišuje organizácie a vodcov v danom odvetví s nespochybniteľnými dôkazmi dosiahnutých úspechov v pretváraní stratégie do reality a trvalého zlepšovania ich organizačnej výkonnosti.

Hlavným cieľom súťaže je motivovať a podporovať organizácie verejnej správy  a podnikateľského sektoru v trvalom zlepšovaní výkonnosti pomocou implementácie vybraných modelov kvality.

Slávnostné vyhlásenie
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo počas Európskeho týždňa kvality, dňa 12. novembra 2012 v Historickej budove Národnej rady SR pod gesciou Jeho Excelencie pána Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky, za účasti  členov vlády, predsedov ústredných orgánov štátnej správy, veľvyslancov, rektorov slovenských univerzít a vysokých škôl a ďalších predstaviteľov podnikateľského sektora a verejnej správy.

Výsledky súťaže NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU 2012

Ocenení finalisti: 

Nemak Slovakia s.r.o. (Kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)
Duslo, a.s.  (Kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov)
Protherm Production s.r.o. (Kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti

Technická univerzita v Košiciach (Kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)
GEMOR Fashion s.r.o. (Kategória B1 - organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov)
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (Kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže: 

Gymnázium - Varšavská cesta 1, Žilina (Kategória C3 - iné organizácie verejného sektora)
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (Kategória C3 - iné organizácie verejného sektora)

Zároveň boli počas slávnostného večera vyhlásené výsledky súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality za rok 2012 a po druhýkrát sa v Slovenskej republike udelil titul Efektívny používateľ modelu CAF organizácii verejnej správy, ktorá úspešne splnila náročné kritériá Externej spätnej väzby modelu CAF.

Výsledky súťaže ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality

Ocenený v  kategórii A – najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista)

Ocenenie v tejto kategórii nebolo udelené.

Ocenený v kategórii B - najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť)

Iveta Revayová, QMS co-ordinator, TRW Automotive (Slovakia) s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, Samoriadiaca jednotka v spoločnosti „BUSINESS UNIT“ ako efektívny spôsob riadenia výroby, uverejnené v časopise Kvalita 1. marca 2012

EXTERNÁ SPÄTNÁ VÄZBA MODELU CAF - UDELENIE TITULU „EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch

Bulletin ocenených (PDF, 971,2 kB) (PDF, 971,2 kB)

Bulletin po odovzadní cien (PDF, 3,1 MB) (PDF, 4,2 MB)