Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Kvalita
  3. Súťaže a ocenenia
  4. Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť
  5. Národná cena SR za kvalitu 2013

Národná cena SR za kvalitu 2013

Národná cena SR za kvalitu 2013

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU 2013

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil počas Európskeho týždňa kvality výsledky 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu.

Ocenené organizácie účasťou v Národnej cene Slovenskej republiky za kvalitu preverili systém vlastného manažérstva implementáciou modelu kvality (model výnimočnosti EFQM alebo modelu CAF) a preukázali tým kľúčové výsledky a výnimočné prístupy, ktoré využívajú v každodennej realite svojej činnosti.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 11. novembra 2013 v Historickej budove Národnej rady SR za účasti ministrov, štátnych tajomníkov, veľvyslancov, rektorov slovenských univerzít a vysokých škôl a ďalších predstaviteľov podnikateľského sektora a verejnej správy.

Počas slávnostného večera boli taktiež odovzdané:

ocenenia v rámci súťaže Cena za najlepší publicistický prínos v oblasti kvality práce, produkcie a života 2013,
ocenenie v rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2013,
tituly Efektívny používateľ modelu CAF,
ocenenia za celoživotný prínos v oblasti kvality.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU

Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Chemosvit Folie, a.s. (kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)
Slovenská pošta, a.s. (kategória A2 - organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov)
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (kategória C1 - organizácie štátnej správy)

Víťaz súťaže podľa modelu CAF:
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (kategória C3 - iné organizácie verejného sektora)

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Donghee Slovakia s.r.o. (kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Mobis Slovakia s.r.o. (kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti podľa modelu CAF:
Fond sociálneho rozvoja (kategória C3 - iné organizácie verejného sektora)

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
PPS Group a.s. (kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)
Stavebné bytové družstvo II. Košice (kategória A2 - organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov)
WAGON SLOVAKIA Košice, a.s. (kategória A2 - organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov)
I.TRAN., s. r. o. (kategória B1 - organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY PRÁCE, PRODUKCIE A ŽIVOTA

Najlepší odborný príspevok (autorstvo – odborná verejnosť):
Mikuláš Čollák (názov príspevku: Hlavné nedostatky pri uplatňovaní systému manažérstva kvality, uverejnený v časopise Kvalita)

Najlepšiu diplomovú prácu (autorstvo – absolvent vysokoškolského štúdia):
Petra Kosnáčová (názov diplomovej práce: Uplatnenie štatistických metód pri zlepšovaní procesov, obhájená na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave)

Najlepší publicistický príspevok (autorstvo – novinár, publicista):
Jozef Sedlák (názov príspevku: Návrat k pôvodným potravinám prospeje aj obchodu, uverejnený v denníku Pravda)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY

Top manažér kvality roka 2013:
Ján Závadský, manažér kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

TITUL EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF

Titul získali:
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Mestská časť Bratislava – Petržalka
Město Valašské Klobouky

OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY

Ocenenie získali:
Michal Ľach
Kristína Zgodavová

Bulletin ocenených (PDF, 2,4 MB) (PDF, 2,4 MB)

Fotogaléria (PDF, 4,2 MB) (PDF, 4,2 MB)