Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Kvalita
  3. Národný program kvality SR
  4. Rada NPK SR

Rada NPK SR

Rada NPK SR

Rada Národného programu kvality SR bola ustanovená uznesením vlády SR č. 406/2001 ako odborný, poradný, iniciačný a koordinačný orgán predsedu ÚNMS SR pre uplatňovanie štátnej politiky kvality v Slovenskej republike. Jej úlohou je koordinovanie aktivít ústredných orgánov štátnej správy a vybraných inštitúcií pri presadzovaní aktivít v súlade s Národným programom kvality Slovenskej republiky (NPK SR), podporovať rozvoj manažérstva kvality a aktívne uplatňovať zásady Charty kvality SR.

Štatút a rokovací poriadok Rady NPK SR (PDF, 412,8 kB)