Predpisy notifikované v TBT WTO a SPS WTO

Predpisy notifikované v TBT WTO a SPS WTO

Oznámenie Informačného strediska Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zriadeného na ÚNMS SR o notifikáciách členov Dohody o technických prekážkach obchodu a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení WTO

TÝŽDEŇ

PREDPISY NOTIFIKOVANÉ V TBT WTO

PREDPISY NOTIFIKOVANÉ V SPS WTO

ROK 2023

   

3

TBT WTO_03_2023 (PDF, 559,3 kB)

SPS WTO_03_2023 (PDF, 540,7 kB)

2

TBT WTO_02_2023 (PDF, 611,1 kB)

SPS WTO_02_2023 (PDF, 560,8 kB)

1

TBT WTO_01_2023 (PDF, 627,4 kB)

SPS WTO_01_2023 (PDF, 596,8 kB)

TÝŽDEŇ

PREDPISY NOTIFIKOVANÉ V TBT WTO PREDPISY NOTIFIKOVANÉ V SPS WTO

ROK 2022

   

51

TBT WTO_51_2022 (PDF, 636,6 kB)

SPS WTO_51_2022 (PDF, 542,9 kB)

50

TBT WTO_50_2022 (PDF, 577,3 kB)

SPS WTO_50_2022 (PDF, 532 kB)

49

TBT WTO_49_2022 (PDF, 645 kB)

SPS WTO_49_2022 (PDF, 714,5 kB)

48

TBT WTO_48_2022 (PDF, 446,7 kB)

SPS WTO_48_2022 (PDF, 574,6 kB)

47

TBT WTO_47_2022 (PDF, 579,1 kB)

SPS WTO_47_2022 (PDF, 558,8 kB)

46

TBT WTO_46_2022 (PDF, 639,6 kB)

SPS WTO_46_2022 (PDF, 648,4 kB)

45

TBT WTO_45_2022 (PDF, 485,9 kB)

SPS WTO_45_2022 (PDF, 418,2 kB)

44

TBT WTO_44_2022 (PDF, 617,7 kB)

SPS WTO_44_2022 (PDF, 602 kB)

43

TBT WTO_43_2022 (PDF, 704,4 kB)

SPS WTO_43_2022 (PDF, 642,4 kB)

42

TBT WTO_42_2022 (PDF, 644,1 kB)

SPS WTO_42_2022 (PDF, 448,9 kB)

41

TBT WTO_41_2022 (PDF, 593,1 kB)

SPS WTO_41_2022 (PDF, 555,4 kB)

40

TBT WTO_40_2022 (PDF, 482,8 kB)

SPS WTO_40_2022 (PDF, 553,8 kB)

39

TBT WTO_39_2022 (PDF, 640,9 kB)

SPS WTO_39_2022 (PDF, 602,5 kB)

38

TBT_WTO_38_2022 (PDF, 616,7 kB)

SPS_WTO_38_2022 (PDF, 428,9 kB)

37

TBT_WTO_37_2022 (PDF, 580 kB)

SPS_WTO_37_2022 (PDF, 466,7 kB)

36

TBT_WTO_36_2022 (PDF, 422,7 kB)

SPS_WTO_36_2022 (PDF, 557,9 kB)

35

TBT_WTO_35_2022 (PDF, 561,4 kB)

SPS_WTO_35_2022 (PDF, 470 kB)

34

TBT_WTO_34_2022 (PDF, 484,2 kB)

SPS_WTO_34_2022 (PDF, 607,3 kB)

33

TBT WTO_33_2022 (PDF, 575,3 kB)

SPS_WTO_33_2022 (PDF, 431,9 kB)

32

TBT_WTO_32_2022 (PDF, 631,7 kB)

SPS_WTO_32_2022 (PDF, 619,8 kB)

31

TBT WTO_31_2022 (PDF, 444,7 kB)

SPS WTO_31_2022 (PDF, 627,5 kB)

30

TBT_WTO_30_2022 (PDF, 599,2 kB)

SPS_WTO_30_2022 (PDF, 576,5 kB)

29

TBT WTO_29_2022 (PDF, 649,9 kB)

SPS WTO_29_2022 (PDF, 534,3 kB)

28

TBT WTO_28_2022 (PDF, 607,6 kB)

SPS WTO_28_2022 (PDF, 527,2 kB)

27

TBT WTO_27_2022 (PDF, 577,5 kB)

SPS WTO_27_2022 (PDF, 560,1 kB)

26

TBT WTO_26_2022 (PDF, 698,8 kB)

SPS WTO_26_2022 (PDF, 488,3 kB)

25

TBT WTO_25_2022 (PDF, 654,6 kB)

SPS WTO_25_2022 (PDF, 584 kB)

24

TBT WTO_24_2022 (PDF, 603,2 kB)

SPS WTO_24_2022 (PDF, 492,1 kB)

23

TBT WTO_23_2022 (PDF, 578,8 kB)

SPS WTO_23_2022 (PDF, 544,3 kB)

22

TBT WTO_22_2022 (PDF, 704,6 kB)

SPS WTO_22_2022 (PDF, 485,1 kB)

21

TBT WTO_21_2022 (PDF, 552,7 kB)

SPS WTO_21_2022 (PDF, 591,3 kB)

20

TBT WTO_20_2022 (PDF, 664,3 kB)

SPS WTO_20_2022 (PDF, 513,7 kB)

19

TBT WTO_19_2022 (PDF, 627,9 kB)

SPS WTO_19_2022 (PDF, 591,2 kB)

18

TBT WTO_18_2022 (PDF, 603,9 kB)

SPS WTO_18_2022 (PDF, 544,6 kB)

17

TBT WTO_17_2022 (PDF, 620,5 kB)

SPS WTO_17_2022 (PDF, 506,2 kB)

16

TBT WTO_16_2022 (PDF, 455,2 kB)

SPS WTO_16_2022 (PDF, 580,2 kB)

15

TBT WTO_15_2022 (PDF, 650,3 kB)

SPS WTO_15_2022 (PDF, 510,8 kB)

14

TBT WTO_14_2022 (PDF, 613,7 kB)

SPS WTO_14_2022 (PDF, 651,5 kB)

13

TBT WTO_13_2022 (PDF, 563,6 kB)

SPS WTO_13_2022 (PDF, 422,6 kB)

11

TBT WTO_11_2022 (PDF, 615,9 kB)

SPS WTO_11_2022 (PDF, 466,7 kB)

10

TBT WTO_10_2022 (PDF, 644,9 kB)

SPS WTO_10_2022 (PDF, 554,9 kB)

9

TBT WTO_9_2022 (PDF, 556,7 kB)

SPS WTO_9_2022 (PDF, 575,2 kB)

8

TBT WTO_8_2022 (PDF, 498,7 kB)

SPS WTO_8_2022 (PDF, 500,6 kB)

7

TBT WTO_7_2022 (PDF, 555,3 kB)

SPS WTO_7_2022 (PDF, 568,7 kB)

6

TBT WTO_6_2022 (PDF, 581,5 kB)

SPS WTO_6_2022 (PDF, 571 kB)

5

TBT WTO_5_2022 (PDF, 552,4 kB)

SPS WTO_5_2022 (PDF, 550,4 kB)

4

TBT WTO_4_2022 (PDF, 575,3 kB)

SPS WTO_4_2022 (PDF, 604,9 kB)

3

TBT WTO_3_2022 (PDF, 520,7 kB)

SPS WTO_3_2022 (PDF, 549,7 kB)

2

TBT WTO_2_2022 (PDF, 544,5 kB)

SPS WTO_2_2022 (PDF, 550 kB)

1

TBT WTO_1_2022 (PDF, 733,5 kB)

SPS WTO_1_2022 (PDF, 657,9 kB)

TÝŽDEŇ

PREDPISY NOTIFIKOVANÉ V TBT WTO

PREDPISY NOTIFIKOVANÉ V SPS WTO

ROK 2021

   

51

TBT WTO_51_2021 (PDF, 596,2 kB)

SPS WTO_51_2021 (PDF, 549,5 kB)

50

TBT WTO_50_2021 (PDF, 664,7 kB)

SPS WTO_50_2021 (PDF, 388,6 kB)

49

TBT WTO_49_2021 (PDF, 582,2 kB)

SPS WTO_49_2021 (PDF, 309,9 kB)

48

TBT WTO_48_2021 (PDF, 682 kB)

SPS WTO_48_2021 (PDF, 506,2 kB)

47

TBT WTO_47_2021 (PDF, 766,9 kB)

SPS WTO_47_2021 (PDF, 367,6 kB)

46

TBT WTO_46_2021 (PDF, 589,9 kB)

SPS WTO_46_2021 (PDF, 378,4 kB)

45

TBT WTO_45_2021 (PDF, 626,7 kB)

SPS WTO_45_2021 (PDF, 364,3 kB)

44

TBT WTO_44_2021 (PDF, 695,2 kB)

SPS WTO_44_2021 (PDF, 293 kB)

43

TBT WTO_43_2021 (PDF, 686,4 kB)

SPS WTO_43_2021 (PDF, 316,3 kB)

42

TBT WTO_42_2021 (PDF, 588,2 kB)

SPS WTO_42_2021 (PDF, 374,4 kB)

41

TBT WTO_41_2021 (PDF, 599,6 kB)

SPS WTO_41_2021 (PDF, 350,1 kB)

40

TBT WTO_40_2021 (PDF, 590,4 kB)

SPS WTO_40_2021 (PDF, 354,4 kB)

39

TBT WTO_39_2021 (PDF, 595,4 kB)

SPS WTO_39_2021 (PDF, 401,4 kB)

38

TBT WTO_38_2021 (PDF, 776,3 kB)

SPS WTO_38_2021 (PDF, 483,7 kB)

37

TBT WTO_37_2021 (PDF, 664,2 kB)

SPS WTO_37_2021 (PDF, 381,7 kB)

36

TBT WTO_36_2021 (PDF, 536,5 kB)

SPS WTO_36_2021 (PDF, 263,3 kB)

35

TBT WTO_35_2021 (PDF, 518,5 kB)

SPS WTO_35_2021 (PDF, 269,8 kB)

34

TBT WTO_34_2021 (PDF, 681,8 kB)

SPS WTO_34_2021 (PDF, 281,7 kB)

33

TBT WTO_33_2021 (PDF, 621,9 kB)

SPS WTO_33_2021 (PDF, 379,3 kB)

32

TBT WTO_32_2021 (PDF, 369,9 kB)

SPS WTO_32_2021 (PDF, 361 kB)

31

TBT WTO_31_2021 (PDF, 548,6 kB)

SPS WTO_31_2021 (PDF, 376,2 kB)

30

TBT WTO_30_2021 (PDF, 443,2 kB)

SPS WTO_30_2021 (PDF, 369,4 kB)

29

TBT WTO_29_2021 (PDF, 562,4 kB)

SPS WTO_29_2021 (PDF, 235,1 kB)