Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Posudzovanie zhody
  3. Stála medzinárodná komisia na skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.)
  4. Tabuľky stálej komisie C.I.P.

Tabuľky stálej komisie C.I.P.

Tabuľky stálej komisie C.I.P.

Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 64/2019 o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a strelive“) ÚNMS SR zverejňuje na svojom webovom sídle tabuľky Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní (ďalej len „tabuľky stálej komisie“). Podľa § 2 písm. j) zákona o strelných zbraniach a strelive, tabuľky stálej komisie sú tabuľky normalizovaných rozmerov nábojových komôr a nábojov, v ktorých sú uvedené rozmery nábojovej komory a streliva alebo ďalšie požiadavky na hlaveň strelnej zbrane, nábojovú komoru alebo na strelivo schválené stálou komisiou.