Základné informácie

Základné informácie

Názov Stála medzinárodná komisia na skúšky ručných palných zbraní
Commission internationale pour les épreuves des armes à feu portatives 
Web https://www.cip-bobp.org/en
Skratka C.I.P.
Sídlo Liège (Belgicko)
Vznik 1. júla 1969
Štruktúra plenárne zasadnutie C.I.P. - štyri subkomisie
Najvyšší predstaviteľ Marc Pirlot, riaditeľ Stálej kancelárie (Belgicko)
Členské krajiny 14 - Belgicko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Chile, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Ruská federácia, Slovenská republika,Spojené arabské emiráty, Španielske kráľovstvo, Taliansko, Veľká Británia
Štatút SR člen
Vstup SR 20. septembra 1996
Predstaviteľ SR predseda ÚNMS SR
Úradný jazyk francúzsky
Úradné skúšobne, reprezentujúce SR v C.I.P.  SKTC-112 Lieskovec (KONŠTRUKTA - Defence, a.s.)
SKTC-178 (Liptovská skúšobňa, s r. o.)