Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Voľný pohyb tovaru
  3. Európske záležitosti a medzinárodné vzťahy

Európske záležitosti a medzinárodné vzťahy

Európske záležitosti a medzinárodné vzťahy

Útvar európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov plní úlohy súvisiace s členstvom SR v EÚ v oblastiach v pôsobnosti úradu a koordinuje činnosti spojené s aktivitami ÚNMS SR na európskej a medzinárodnej úrovni. V rámci útvaru funguje Komplexné informačné stredisko, ktoré združuje viacero nástrojov na zabezpečenie výmeny informácií, voľného pohybu tovaru a prevenciu vzniku prekážok obchodu.

Činnosť útvaru je zameraná najmä na: