Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Metrológia
  3. Prvotné overenie

Prvotné overenie

Prvotné overenie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 písm. h) bodu 7. zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. uverejňuje zoznam laboratórií, ktoré vykonali prvotné overenie v zahraničí.

Zoznam laboratórií, ktoré vykonali prvotné overenie v zahraničí

Stiahnuť (XLSX, 3,6 MB)