Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Technická normalizácia
 3. Produkty a služby
 4. Poskytovanie STN a TNI

Poskytovanie STN a TNI

STN a TNI sú k dispozícii v tlačenej alebo elektronickej podobe. Aktuálny zoznam je k dispozícii v portáli noriem.

Ako objednávať normy STN a TNI?

STN a TNI v tlačenej podobe

Možnosti objednania:

 • portál noriem – pri objednávaní cez internetový portál noriem stačí pridať do košíka vybrané normy a po prvom stlačení tlačidla "objednať" si zvoliť spôsob platby (kartou, zálohovou faktúrou príp. formou dobierky),

 • e-mailom na shop@normoff.gov.sk – v objednávke treba uviesť zoznam objednávaných noriem, spôsob úhrady (zálohová faktúra, na dobierku) a kontaktné údaje objednávateľa (názov spoločnosti, meno kontaktnej osoby, adresa, IČO, DIČ a pod.),

 • poštou (ÚNMS SR, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15) – rovnako ako e-mailom,

 • osobne v našom Infocentre (platba možná iba v hotovosti).

STN a TNI v elektronickej podobe

STN a TNI v elektronickom formáte sú k dispozícii v troch verziách:

 • na čítanie (bez možnosti tlače, prenosu textu alebo obrázkov),
   
 • na čítanie, s možnosťou prenosu textu alebo obrázkov bez možnosti tlače (možnosť prenosu textu nie je v niektorých starších STN možná, v takom prípade je možné text prenášať len ako grafiku),
   
 • s možnosťou tlače, prenosom textu alebo obrázkov (možnosť prenosu textu nie je v niektorých starších STN možná, v takom prípade je možné text prenášať len ako grafiku).

Možnosti objednania:

 • portál noriem – pri objednávaní cez portál noriem treba po pridaní do košíka pri každej norme zvoliť verziu (bez možnosti tlače – iba na čítanie, s možnosťou tlače), počet licencií a spôsob doručenia (stiahnuť – download, doručiť na CD). Po stlačení tlačidla "objednať" treba ešte zvoliť spôsob platby (voľba "na dobierku" sa týka len doručenia noriem na CD),

 • osobne cez objednávací systém v našom Infocentre

Iné formy objednávok neakceptujeme.

Zrušené STN a TNI

Úhrada za zrušené STN a TNI je identická s úhradou za platné normy.

Bližšie informácie:  shop_pdf@normoff.gov.sk