Šablóny

Šablóna pre spracovateľov CEN (DOT, 46,1 kB)

Šablóna pre spracovateľov CENELEC  (DOT, 52,2 kB)

Pôvodné normy STN

  Norma Zmena Oprava
Pôvodná STN STN 48 2506 (PDF, 572,1 kB) STN 72 7221-2/Z1 (PDF, 438 kB) STN 33 2000-6/O1 (PDF, 397,6 kB)
Pôvodná TNI TNI 05 0706 (PDF, 437,2 kB)    

Prevzatie prekladom

  Norma Zmena normy prevzatá Zmena normy národná  Oprava normy prevzatá  Oprava normy národná Oprava zmeny
CEN – pôvodné EN

STN EN 16622 (PDF, 394,1 kB)
STN EN 50562 (PDF, 422,8 kB)
STN EN 1501-1+A1 (PDF, 502,7 kB) 
STN EN 16214-1+A1 (PDF, 445,3 kB) 
STN EN 1176-6+AC (PDF, 471,7 kB)
STN EN 54-2+AC (PDF, 460,6 kB)
STN EN 15232-1 (PDF, 778,3 kB)

STN EN 13480-2 (PDF, 449,8 kB) 

STN EN 60335-1+A11/Z1 (PDF, 293,2 kB) STN EN 50388/AC (PDF, 403,1 kB) STN EN 60335-1/O1 (PDF, 295,1 kB) STN EN 60335-2-14/A11/AC (PDF, 386,2 kB) 
CEN TR TNI CEN/TR 17223 (PDF, 473,4 kB)          
CEN TS STN P CEN/TS 1992-4-1 (PDF, 580,3 kB)          
CEN ISO STN EN ISO 14122-4 (PDF, 626,5 kB)
STN EN ISO 5495 (PDF, 473,2 kB)
STN EN ISO 50001 (PDF, 388,6 kB)
    STN EN ISO 10360-4/AC (PDF, 336,6 kB)    
CEN ISO/ETSI STN EN 300 328 V1.4.1 (PDF, 561,4 kB)          
CEN ISO/TR TNI CEN ISO/TR 52003-2 (PDF, 404,3 kB)          
CEN ISO/TS STN P CEN/TS 12201-7 (PDF, 608,2 kB)   STN P CEN ISO/TS 21003-7/A1 (PDF, 527,6 kB)   STN P ISO/TS 22002-1/O1 (PDF, 289,2 kB)  
IEC STN IEC 60884-2-7 (PDF, 360,5 kB)
TNI IEC/TR 62059-11 (PDF, 348,1 kB)
STN P CLC/TS 62046 (PDF, 452,7 kB)
STN IEC 60884-2-7/A1 (PDF, 319,9 kB) STN EN 60745-1/Z1 (PDF, 293,5 kB) STN EN 60601-1-3/C1 (PDF, 292,4 kB) STN EN 61439-5/O1 (PDF, 296,8 kB)  
IEC IEV STN EN 16323 (PDF, 747,3 kB)
STN IEC 60050-131+A1 (PDF, 539,5 kB) prevzatý v jazyku člena
         
ISO/IEC

STN ISO/IEC 24724 (PDF, 359,6 kB)

STN EN ISO/IEC 27002 (PDF, 544,7 kB)

TNI ISO/IEC TR 24774 (PDF, 448,4 kB)

STN EN ISO/IEC 7816-5/A1 (PDF, 337,2 kB) STN EN ISO/IEC 27002/Z1 (PDF, 544,7 kB)      
ISO/IEC/JTC

STN ISO/IEC 24724 (PDF, 359,6 kB)

STN EN ISO/IEC 27002 (PDF, 544,7 kB)

TNI ISO/IEC TR 24774 (PDF, 448,4 kB)

         
ISO

STN ISO 5682-1 (PDF, 353,2 kB)

STN ISO 45001 (PDF, 385,6 kB) dvojjazyčné

STN ISO 6183/Amd1 (PDF, 501,7 kB) STN EN ISO 14189/Z1 (PDF, 323,6 kB) STN ISO 9096/C1 (PDF, 568,2 kB)   STN ISO 7218/A1/O1 (PDF, 357,7 kB)
CLC STN EN 50383 (PDF, 434,1 kB) STN EN 60601-1/A12 (PDF, 529,1 kB)   STN EN 60601-1-3/C1 (PDF, 292,4 kB) STN EN 50122-1/O1 (PDF, 297,5 kB)  
CLC/TS STN P CLC/TS 50576 (PDF, 492,6 kB)          
CLC IEC/TR TNI CLC/TR 61340-5-2 (PDF, 2,5 MB)          
CLC IEC STN EN IEC 61000-6-2 (PDF, 421,7 kB) STN EN 60269-4/A1 (PDF, 367,5 kB) STN EN 60745-1/Z1 (PDF, 293,5 kB)   STN EN 61439-5/O1 (PDF, 296,8 kB)  
HD

STN 33 2000-7-704 (PDF, 393,7 kB)

STN 33 2000-5-537 (PDF, 367,3 kB)

STN 33 2000-7-709/A12 (PDF, 435,8 kB)

STN 33 2000-7-706/A1 (PDF, 366,8 kB)

  STN 33 2000-7-717/AC (PDF, 295,6 kB) STN 33 2000-4-41/O1 (PDF, 289,5 kB)

STN 33 2000-4-42/A1/O1 (PDF, 286,9 kB)

 

Prevzatie originálu

  Norma Zmena Oprava
EN IEC STN EN IEC 63373 (PDF, 363,3 kB)

STN EN IEC 60335-2-84/A11 (PDF, 432 kB) európska
STN EN IEC 60335-2-29/A1 (PDF, 445,9 kB) medzinárodná

STN EN IEC 60947-3/AC (PDF, 359,6 kB) medzinárodná
CEN STN EN 16228-3+A1 (PDF, 769 kB) konsolidované znenie
CEN EN 16641 (PDF, 458,8 kB)
  STN EN 13724 AC (PDF, 830,8 kB)
CEN ISO STN EN ISO 14823 (PDF, 738 kB)    
CEN TS STN P CEN TS 16794-2 (PDF, 763,2 kB)    
CEN ISO/TS STN P CEN ISO/TS 16794-2 (PDF, 639,3 kB)    
CEN ISO/TR TNI CEN ISO/TR 19838 (PDF, 1,1 MB)    
ISO STN ISO 10362-1 (PDF, 481,8 kB) STN ISO 10362-1/A1 (PDF, 220,4 kB)  
ISO/TS STN P ISO/TS 17379-2 (PDF, 301,8 kB)    
CLC TS STN P CLC/TS 50600-5-1 (PDF, 450,9 kB)    
CLC IEC/TS STN P CLC TS IEC 60079-39 (PDF, 448,2 kB)    
CLC TR TNI CLC/TR 50682 (PDF, 385,7 kB)    
ETSI STN EN 319 412-4 V1.2.1 (PDF, 327,4 kB)