Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Technická normalizácia
 3. Metodické postupy a vzory
 4. Metodické postupy

Metodické postupy

Metodické postupy

Príloha č. 1: Návrhový list na vypracovanie normalizačného dokumentu (DOCX, 44,1 kB) 

Príloha č. 6: Kontrolný zoznam pre spracovateľa  (RTF, 206 kB) 
 
Príloha č. 10: Etapy tvorby normalizačného dokumentu a ich približný časový rámec (DOCX, 38,5 kB)     
     

 • MP 11: 2020 - Metodický postup o stavbe, členení a úprave slovenských technických noriem Metodický postup č. 11 (PDF, 937,3 kB) 
 • nový MP 12: 2020 - Metodický postup o stavbe, členení a úprave slovenských technických noriem, ktoré preberajú dokumenty normalizačných organizácií ISO a IEC a iných národných normalizačných organizácií Metodický postup č. 12 (PDF, 507,7 kB)
 • nový MP 13: 2020 - Metodický postup o stavbe, členení a úprave slovenských technických noriem, ktoré preberajú dokumenty normalizačných organizácií CEN, CENELEC a ETSI  Metodický postup č. 13 (PDF, 1,3 MB) 
 • MP 14: 2020 - Metodický postup o úprave rukopisov slovenských technických noriem Metodický postup č. 14 (PDF, 481,1 kB)
 • MP 54: 2019, Metodický postup, ktorým sa realizuje program Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie Metodický postup č. 54 (PDF, 715,6 kB) (platný od 10. 6. 2021)
 • MP 56: 2019 - Metodický postup o spolupráci s európskymi normalizačnými organizáciami CEN a CENELEC Metodický postup č. 56 (PDF, 1,5 MB) 
 • MP 57: 2019 - Metodický postup o spolupráci s medzinárodnými normalizačnými orgánmi ISO a IEC Metodický postup č. 57 (PDF, 645,2 kB) 
 • Nadradená štruktúra, identický základný text, všeobecné termíny a základné definície noriem systémov manažérstva  Smernica ISO_IEC_Dodatok SL_príloha 2_2016  (PDF, 115,9 kB)