Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Technická normalizácia
  3. Legislatíva a informácie zverejňované v zmysle legislatívy
  4. Vydané normy európske a medzinárodné normy
  5. Vydané medzinárodné normy a iné publikácie IEC

Vydané medzinárodné normy a iné publikácie IEC

Vydané medzinárodné normy a iné publikácie IEC

Vydané publikácie IEC

Vyhľadávanie noriem v katalógu IEC na www.iec.ch

Vydané medzinárodné normy a iné publikácie IEC

Uvedené publikácie si môžete objednať priamo na adrese:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Odbor technickej normalizácie
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15

Kontakt: shop_pdf@normoff.gov.sk

Tel.: +421 2 2090 73 33
Mobil: +421 918 876 003