Notifikácie národných prác členských štátov CEN-CENELEC

Notifikácie národných prác CEN

CEN 2022 04 (PDF, 432,7 kB)
CEN 2022 03 (PDF, 460,8 kB)
CEN 2022 02 (PDF, 479,5 kB)
CEN 2022 01 (PDF, 460,7 kB)

Notifikácie národných prác CENELEC

IPRegisterCLC 2022 04 (PDF, 374,6 kB)
IPRegisterCLC 2022 03 (PDF, 393,6 kB)
IPRegisterCLC 2022 02 (PDF, 430,4 kB)
IPRegisterCLC 2022 01 (PDF, 389,8 kB)

Kontakt:

Ing. Adriana Lengyelová
tel.: +421 2 209 07 343
e-mail: adriana.lengyelova@normoff.gov.sk