Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Technická normalizácia
  3. Verejné prerokovanie návrhov technických noriem
  4. Návrhy pôvodných STN na verejné prerokovanie

Návrhy pôvodných STN na verejné prerokovanie

Návrhy pôvodných STN na verejné prerokovanie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy dole uvedených pôvodných STN. Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby alebo národné normalizačné orgány členov CEN-CENELEC môžu pripomienky k návrhu zasielať spracovateľovi alebo do ÚNMS SR do dátumu uvedeného v príslušnom oznámení. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na požiadanie.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára v slovenskom jazyku.

Formulár na pripomienky (RTF, 217,9 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 120,3 kB)

Návrhy pôvodných STN 14/2021 (PDF, 399,9 kB)
Návrhy pôvodných STN 13/2021 (PDF, 397,9 kB)
Návrhy pôvodných STN 12/2021 (PDF, 402 kB)
Návrhy pôvodných STN 11/2021 (PDF, 400,4 kB)
Návrhy pôvodných STN 10/2021 (PDF, 400 kB)
Návrhy pôvodných STN 09/2021 (PDF, 465,7 kB)
Návrhy pôvodných STN 08/2021 (PDF, 388,8 kB)

Návrhy pôvodných STN 07/2021 (PDF, 384,4 kB)
Návrhy pôvodných STN 06/2021 (PDF, 387 kB)
Návrhy pôvodných STN 05/2021 (PDF, 396,9 kB)
Návrhy pôvodných STN 04/2021 (PDF, 400,7 kB)
Návrhy pôvodných STN 03/2021 (PDF, 386,5 kB)
Návrhy pôvodných STN 02/2021 (PDF, 385 kB)
Návrhy pôvodných STN 01/2021 (PDF, 208,8 kB)