Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Technická normalizácia
  3. Verejné prerokovanie návrhov technických noriem
  4. Návrhy noriem IEC

Návrhy noriem IEC

Návrhy noriem IEC

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade s Kódexom správnej normalizačnej praxe (Príloha č. 3 Dohody TBT/WTO) predkladá na verejné prerokovanie návrhy medzinárodných noriem IEC a iných dokumentov pripravovaných v IEC (Medzinárodná elektrotechnická komisia), ktoré môžu byť v budúcnosti prevzaté do sústavy slovenských technických noriem alebo sa môžu po schválení a vydaní používať priamo v origináli. Texty návrhov medzinárodných noriem a ďalších dokumentov IEC sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty uvedených návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov najneskôr 3 týždne pred termínom na odpoveď uvedeným pri každom dokumente IEC/CDV na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine:

Formulár na pripomienky (RTF, 47,1 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 121,7 kB)
 

Verejné prerokovanie IEC – október 2021 (PDF, 148,2 kB)
Verejné prerokovanie IEC – september 2021 (PDF, 174,7 kB)
Verejné prerokovanie IEC – august 2021 (PDF, 157,7 kB)
Verejné prerokovanie IEC – júl 2021 (PDF, 158,2 kB)
Verejné prerokovanie IEC – jún 2021 (PDF, 178,2 kB)
Verejné prerokovanie IEC – máj 2021 (PDF, 266,1 kB)
Verejné prerokovanie IEC – apríl 2021 (PDF, 266,9 kB)
Verejné prerokovanie IEC – marec 2021 (PDF, 254,4 kB)
Verejné prerokovanie IEC – február 2021 (PDF, 262,2 kB)
Verejné prerokovanie IEC – január 2021 (PDF, 284 kB)