Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Technická normalizácia
  3. Verejné prerokovanie návrhov technických noriem
  4. Návrhy noriem ISO

Návrhy noriem ISO

Návrhy noriem ISO

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade s Kódexom správnej normalizačnej praxe (Príloha č. 3 Dohody TBT/WTO) predkladá na verejné prerokovanie návrhy medzinárodných noriem ISO (ISO/DIS) a iných dokumentov pripravovaných v ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu), ktoré môžu byť v budúcnosti prevzaté do sústavy slovenských technických noriem alebo sa môžu po schválení a vydaní používať priamo v origináli. Texty návrhov medzinárodných noriem a ďalších dokumentov ISO sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty uvedených návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov najneskôr 3 týždne pred termínom na odpoveď uvedeným pri každom dokumente ISO/DIS na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk 

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine:

Formulár na pripomienky (RTF, 47,1 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 121,7 kB)

Verejné prerokovanie ISO – október 2021 (PDF, 569 kB)
Verejné prerokovanie ISO – september 2021 (PDF, 674,1 kB)
Verejné prerokovanie ISO – august 2021 (PDF, 632,1 kB)
Verejné prerokovanie ISO – júl 2021 (PDF, 747,2 kB)
Verejné prerokovanie ISO – jún 2021 (PDF, 616,3 kB)
Verejné prerokovanie ISO – máj 2021 (PDF, 622,4 kB)
Verejné prerokovanie ISO – apríl 2021 (PDF, 699,1 kB)
Verejné prerokovanie ISO – marec 2021 (PDF, 744,8 kB)
Verejné prerokovanie ISO – február 2021 (PDF, 747,3 kB)
Verejné prerokovanie ISO – január 2021 (PDF, 597,1 kB)