Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Technická normalizácia
  3. Verejné prerokovanie návrhov technických noriem
  4. Návrhy noriem ETSI

Návrhy noriem ETSI

Návrhy noriem ETSI

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy noriem EN, vydaných Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI), ktoré sú zároveň návrhmi slovenských technických noriem (STN EN). Texty návrhov európskych noriem a ďalších dokumentov ETSI sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov v termíne uvedenom pri každom dokumente na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine.

Formulár na pripomienky (DOC, 76,8 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 121,7 kB)

Verejné prerokovanie návrhov noriem ETSI

AP 20211223 from 2021-09-24 to 2021-12-23 (pripomienky pošlite do: 9. 12. 2021)
AP 20211221 from 2021-09-22 to 2021-12-21 (pripomienky pošlite do: 7. 12. 2021)
AP 20211125 from 2021-08-27 to 2021-11-25 (pripomienky pošlite do: 11. 11. 2021)
AP 20211118 from 2021-08-20 to 2021-11-18 (pripomienky pošlite do: 4. 11. 2021)
AP 20211109 from 2021-08-11 to 2021-11-09 (pripomienky pošlite do: 26. 10. 2021)
AP 20211104 from 2021-08-06 to 2021-11-04 (pripomienky pošlite do: 21. 10. 2021)
AP 20211031 from 2021-08-02 to 2021-11-01 (pripomienky pošlite do: 17. 10. 2021)