Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Technická normalizácia
  3. Verejné prerokovanie návrhov technických noriem
  4. Návrhy noriem CEN

Návrhy noriem CEN

Návrhy noriem CEN

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy európskych noriem a iných dokumentov pripravovaných Európskym výborom pre normalizáciu (CEN), ktoré sú zároveň návrhmi slovenských technických noriem (STN EN), predbežných STN (STN P CEN/TS) a technických normalizačných informácií (TNI CEN/TR). Texty návrhov európskych noriem a ďalších dokumentov CEN sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov najneskôr 3 týždne pred termínom na odpoveď národných členov uvedeným pri každom dokumente na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine. 

Formulár na pripomienky (RTF, 47,1 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 121,7 kB)

Verejné prerokovanie CEN – október 2021 (PDF, 368,2 kB)
Verejné prerokovanie CEN – september 2021 (PDF, 406,1 kB)
Verejné prerokovanie CEN – august 2021 (PDF, 360,1 kB)
Verejné prerokovanie CEN – júl 2021 (PDF, 387,2 kB)
Verejné prerokovanie CEN – jún 2021 (PDF, 357,6 kB)
Verejné prerokovanie CEN – máj 2021 (PDF, 364,1 kB)
Verejné prerokovanie CEN – apríl 2021 (PDF, 426,5 kB)
Verejné prerokovanie CEN – marec 2021 (PDF, 349,7 kB)
Verejné prerokovanie CEN – február 2021 (PDF, 359 kB)
Verejné prerokovanie CEN – január 2021 (PDF, 318,2 kB)