Objednávka č. 4200002200

Späť
Číslo objednávky 4200002200
Identifikačné údaje dodávateľa Geovis, s.r.o., 821 05 Bratislava, Čalovská 20
IČO dodávateľa 36810851
Popis fakturovaného plnenia Objednávame u Vás zápis do digitálnej mapy hl.mesta SR Bratislava
Celková hodnota 216,00 €
Dátum vystavenia objednávky 25.08.2020
Identifiácia zmluvy
Objednávku podpísal Ing. Ľubica Urbanová
generálna tajomníčka služobného úradu