Objednávka č. 4200001616

Späť
Číslo objednávky 4200001616
Identifikačné údaje dodávateľa Disig, a.s., 821 08 Bratislava, Záhradnícka 151
IČO dodávateľa 35975946
Popis fakturovaného plnenia Objednávame u Vás resetovanie a vydanie Mandátneho certifikátu pre QESi
Celková hodnota 45,00 €
Dátum vystavenia objednávky 05.04.2018
Identifiácia zmluvy
Objednávku podpísal Ing. František Daniš
generálny tajomník služobného úradu