Faktúry v roku 2019

Číslo faktúry IČO dodávateľa Popis plnenia Celková hodnota Dátum doručenia
0000310884/2019 36556653 Predplatné Forbes 33,00 € 31.12.2019
0000310881/2019 46468668 výmena podz. hydrantu 4522,21 € 23.12.2019
0000310882/2019 46881239 Vyjadrenie o existencií 25,00 € 23.12.2019
0000310883/2019 31592503 Školenie Zákon o inf. tec 480,00 € 23.12.2019
0000310879/2019 36277151 umývačka riadu 262,89 € 20.12.2019
0000320008/2019 31396674 nespotr.jedálne kup.166ks 785,18 € 20.12.2019
0000310845/2019 31360394 biela farba 26,40 € 19.12.2019
0000310877/2019 31338551 tlačiareň 1074,00 € 19.12.2019
0000310878/2019 35850370 vodné,stočné, zrážky 2380,36 € 19.12.2019
0000310880/2019 36653004 tech. inšpek. výťahov 497,28 € 19.12.2019
0000310873/2019 31322832 PHL paliv.karty 1.-151219 540,67 € 18.12.2019
0000310874/2019 30222575 Opr.induk.slučky KV 474,00 € 18.12.2019
0000310875/2019 35743468 spotrebný mater. do tlač 1287,00 € 18.12.2019
0000310876/2019 61855057 oprava ISONET 56000,00 CZK 18.12.2019
0000310859/2019 45282081 občerstv. školenie 54,00 € 17.12.2019
0000310863/2019 35852216 konzult. školiace služby 1501,20 € 17.12.2019
0000310864/2019 30810701 nákl. na dodávku tepla 5666,68 € 17.12.2019
0000310865/2019 35715782 občerstv. prac. porada 1560,60 € 17.12.2019
0000310866/2019 35860251 Oprava SMV vozidla 1412,70 € 17.12.2019
0000310867/2019 35860251 Oprava SMV vozidla BL263P 215,00 € 17.12.2019
0000310868/2019 35860251 Oprava SMV vozidla 484,14 € 17.12.2019
0000310869/2019 397687 Vypracovanie znal.posudku 9360,00 € 17.12.2019
0000310870/2019 45704848 servis.kontrola Alarm sys 360,00 € 17.12.2019
0000310871/2019 35743468 počítač HP ProOne 957,60 € 17.12.2019
0000310872/2019 35743468 Nákup firewallu 22387,20 € 17.12.2019
0000310855/2019 35792175 opak. úradná skúška výťah 360,00 € 16.12.2019
0000310856/2019 36660248 aplikácia portálu noriem 216,00 € 16.12.2019
0000310857/2019 11838132 predĺženie licencie ESET 3100,80 € 16.12.2019
0000310858/2019 47696028 HDD do servera 114,00 € 16.12.2019
0000310860/2019 0 členský popl. 2020 33859,00 € 16.12.2019
0000310861/2019 0 členský popl. 2020 71166,00 € 16.12.2019
0000310862/2019 0 ROYALTIES 292,80 USD 16.12.2019
0000310846/2019 36631124 výplatné úver, PO BOX 1203,00 € 13.12.2019
0000310847/2019 44925417 materiál do tlačiarní, 1617,71 € 13.12.2019
0000310848/2019 35825294 Licencia Adobe Acrobat 420,23 € 13.12.2019
0000310849/2019 35850370 vodné,stočné, zrážky, Št. 152,29 € 13.12.2019
0000310851/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 82,60 € 13.12.2019
0000310852/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 13,08 € 13.12.2019
0000310853/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 682,03 € 13.12.2019
0000310854/2019 36631124 expres zásielka 8,90 € 13.12.2019
0000310841/2019 42128277 právne služby 1974,00 € 12.12.2019
0000310842/2019 35743468 PC All-in-one 5745,60 € 12.12.2019
0000310844/2019 31103278 IBM Informix WRKGRP 1790,40 € 12.12.2019
0000310837/2019 45952671 drobný nákup 139,40 € 11.12.2019
0000310839/2019 36660248 služby tel. techn.podpory 1500,00 € 11.12.2019
0000310840/2019 47258314 server housing 191,20 € 11.12.2019
0000310843/2019 397687 prevzatie eu noriem prekl 3500,00 € 11.12.2019
0000310850/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 308,15 € 11.12.2019
0000310824/2019 45952671 občerstv. Repre 130,24 € 10.12.2019
0000310825/2019 32627211 špeciál. papier, diplom 241,03 € 10.12.2019
0000310826/2019 35692715 Keystone cat6a SOLARIX 68,88 € 10.12.2019
0000310827/2019 35763469 služby mob. siete 537,37 € 10.12.2019
0000310828/2019 35800861 zverej. prac. ponuky 94,80 € 10.12.2019
0000310829/2019 35846160 prenájom miestnosti 150,00 € 10.12.2019
0000310830/2019 44483767 elektrina, Štefanovičova 594,49 € 10.12.2019
0000310831/2019 44483767 elektrina Karloveská 10507,68 € 10.12.2019
0000310832/2019 35710691 skartátor Securio 1032,00 € 10.12.2019
0000310833/2019 35763469 hlasové, dátové služby 730,48 € 10.12.2019
0000310834/2019 35754117 bezpeč. služby 150,00 € 10.12.2019
0000310835/2019 43809731 ubytovanie,strava 612,60 € 10.12.2019
0000310836/2019 30810701 správa a údržba majet. 25134,48 € 10.12.2019
0000310838/2019 45952671 METRO, dr. nákup REPRE 218,76 € 10.12.2019
0000310885/2019 44483767 VSE_310830_zúčt. do N 460,00 € 10.12.2019
0000310886/2019 44483767 VSE_310831_zúčt. do N 7280,00 € 10.12.2019
0000310822/2019 45952671 Repre, dr. nákup obč. 198,07 € 06.12.2019
0000310823/2019 35826045 prevzatie eu noriem prekl 525,00 € 06.12.2019
0000310813/2019 35900831 školenie GDPR 140,00 € 05.12.2019
0000310815/2019 397563 prevzatie noriem prekl 180,00 € 05.12.2019
0000310816/2019 36287229 školenie 237,00 € 05.12.2019
0000310817/2019 30814677 údržba a servis tlač. zar 1117,48 € 05.12.2019
0000310818/2019 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 05.12.2019
0000310819/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 05.12.2019
0000310821/2019 0 členský poplatok 2020 56372,00 € 05.12.2019
0000310811/2019 45952671 drob. nákup, obč. 57,66 € 04.12.2019
0000310812/2019 52626571 prevádzka web sídla,služ. 120,00 € 04.12.2019
0000310814/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 04.12.2019
0000310820/2019 31322832 paliv. karty PHL 1030,31 € 04.12.2019
0000310806/2019 35860251 oprava služ. vozidla 3548,96 € 03.12.2019
0000310807/2019 35860251 prezutie a usklad.pneumat 489,60 € 03.12.2019
0000310808/2019 36810851 geodetické zameranie 360,00 € 03.12.2019
0000310810/2019 50638068 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 03.12.2019
0000310797/2019 31396674 stravné poukážky 6428,77 € 02.12.2019
0000310798/2019 30810701 overenie analyz. dychu 199,00 € 02.12.2019
0000310799/2019 35710691 obal Slim CD/DVD 348,00 € 02.12.2019
0000310800/2019 681300 spálenie spis. mater. 115,20 € 02.12.2019
0000310802/2019 45519587 zabez. konferencie kval. 8135,80 € 02.12.2019
0000310803/2019 17502608 prevzatie eu noriem prekl 800,00 € 02.12.2019
0000310804/2019 37954521 činnosť TV TC 4OIML 3800,00 € 02.12.2019
0000310805/2019 40142744 prevzatie eu noriem prekl 1965,00 € 02.12.2019
0000310809/2019 0 členský popl 2020 56200,00 CHF 02.12.2019
0000310785/2019 52536874 zab. tech. a person. služ 400,00 € 29.11.2019
0000310786/2019 45952671 repre, dr. nákup 362,38 € 29.11.2019
0000310787/2019 35684453 revízia el. zabezp. syst. 126,00 € 29.11.2019
0000310794/2019 44753969 oprava výtlkov, 3369,12 € 29.11.2019
0000310795/2019 35891823 konzult. služby, implem. 1407,84 € 29.11.2019
0000310796/2019 17310211 prevzatie eu normy prek 825,00 € 29.11.2019
0000310801/2019 51445450 zrnková káva Lucaffé 103,20 € 29.11.2019
0000310788/2019 47235322 rekonšt. teplovodu 93328,00 € 28.11.2019
0000310789/2019 17310229 prevzatie noriem preklad 175,00 € 28.11.2019
0000310790/2019 17310229 prevzatie eu noriem 650,00 € 28.11.2019
0000310791/2019 37954156 prevzatie eu noriem 240,00 € 28.11.2019
0000310792/2019 37954156 prevzatie eu noriem prekl 200,00 € 28.11.2019
0000310793/2019 37954156 prevzatie eu noriem prekl 100,00 € 28.11.2019
0000310778/2019 37954521 príručka certif. systém 4550,00 € 27.11.2019
0000310779/2019 37954521 príručka zákl. merac. jed 5400,00 € 27.11.2019
0000310780/2019 37954521 Metod. vyh. meradiel váh 4450,00 € 27.11.2019
0000310781/2019 32627211 Kalendáre a diáre 1070,83 € 27.11.2019
0000310782/2019 45952671 Metro-Repre nákup, obč. 409,31 € 27.11.2019
0000310783/2019 0 členský poplatok 14000,00 € 26.11.2019
0000310769/2019 35854197 catering. služby 1754,01 € 25.11.2019
0000310770/2019 35860251 príprava vozidla STK,EK 982,12 € 25.11.2019
0000310771/2019 32627211 novoročenky 2020 586,50 € 25.11.2019
0000310775/2019 31615716 prevzatie eu noriem 350,00 € 25.11.2019
0000310776/2019 42139473 Príručka o meracích jedn. 4700,00 € 25.11.2019
0000310766/2019 46301160 obojsm. letenka 682,41 € 21.11.2019
0000310767/2019 37803310 prevzatie eu noriem prekl 2150,00 € 21.11.2019
0000310768/2019 45282081 občerstv. školenie 81,00 € 21.11.2019
0000310772/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 600,00 € 21.11.2019
0000310773/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 300,00 € 21.11.2019
0000310774/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 250,00 € 21.11.2019
0000310762/2019 34398635 odvoz materi. do spalovne 130,00 € 20.11.2019
0000310763/2019 30810701 správa, údržba majetku 25134,48 € 20.11.2019
0000310764/2019 35826045 prevzatie eu noriem prekl 375,00 € 20.11.2019
0000310765/2019 35826045 prevzatie eu noriem prekl 285,00 € 20.11.2019
0000310753/2019 47235322 betónov. asfalt. cesty 6405,67 € 19.11.2019
0000310754/2019 47235322 výmena ovlád. prvkov 2777,40 € 19.11.2019
0000310755/2019 30810701 refakt. nákl. na teplo 4527,52 € 19.11.2019
0000310756/2019 31821987 prevzatie eu noriem prekl 3900,00 € 19.11.2019
0000310757/2019 31821987 prevzatie eu noriem prekl 3750,00 € 19.11.2019
0000310758/2019 40960650 prevzatie eu noriem prekl 1475,00 € 19.11.2019
0000310759/2019 35897821 obojsm. letenka 662,38 € 19.11.2019
0000310760/2019 45952671 drob. nákup-repre 79,70 € 19.11.2019
0000310761/2019 31322832 paliv. karty PHL 488,82 € 19.11.2019
0000310748/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 165,00 € 18.11.2019
0000310749/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 75,00 € 18.11.2019
0000310750/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 135,00 € 18.11.2019
0000310751/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 387,50 € 18.11.2019
0000310752/2019 35852216 konzult. školiace služby 1100,88 € 18.11.2019
0000310744/2019 49704362 obojsm. letenka 682,41 € 15.11.2019
0000310745/2019 36631124 výplatné-úver 1424,80 € 15.11.2019
0000310736/2019 47235322 výmena zostavy DN80 978,96 € 14.11.2019
0000310737/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 431,25 € 14.11.2019
0000310730/2019 49704362 obojsm. letenka 682,41 € 13.11.2019
0000310731/2019 57380 údržba web stránky 950,00 € 13.11.2019
0000310732/2019 47258314 server housing 191,20 € 13.11.2019
0000310733/2019 35850370 zrážky 43,13 € 13.11.2019
0000310734/2019 42130221 zab.kultúr. programu 2060,00 € 13.11.2019
0000310735/2019 47437731 knižné publikácie v AJ 271,92 € 13.11.2019
0000310727/2019 42128277 právne služby 1890,00 € 12.11.2019
0000310728/2019 51094771 prevzatie eu noriem 570,00 € 12.11.2019
0000310729/2019 40960650 prevzatie eu noriem prekl 1488,00 € 12.11.2019
0000310721/2019 397563 prevzatie eu noriem prekl 300,00 € 11.11.2019
0000310722/2019 156850 prevzatie eu noriem prekl 125,00 € 11.11.2019
0000310723/2019 35754117 bezpeč. služby 10/2019 150,00 € 11.11.2019
0000310724/2019 35850370 vodné,stočné, Štefanovič 91,39 € 11.11.2019
0000310725/2019 44483767 elektrina Štefanovičova 414,03 € 11.11.2019
0000310726/2019 44483767 elektrina Karloveská 9240,64 € 11.11.2019
0000310746/2019 44483767 VSE_310725_zúčt. do N 590,00 € 11.11.2019
0000310747/2019 44483767 VSE_310726_zúčt. do N 7300,00 € 11.11.2019
0000310710/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 08.11.2019
0000310712/2019 52626571 prevádzka web sídla 120,00 € 08.11.2019
0000310713/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 08.11.2019
0000310714/2019 35787228 preprava účastníkov CIML 2910,00 € 08.11.2019
0000310715/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 1625,00 € 08.11.2019
0000310716/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky Karl. 3002,17 € 08.11.2019
0000310717/2019 30814677 údržba,servis tlač.zar. 1447,74 € 08.11.2019
0000310718/2019 35854197 Catering CIML 2019 13277,51 € 08.11.2019
0000310719/2019 35763469 hlasové a dátové služby 719,99 € 08.11.2019
0000310703/2019 49704362 obojsm.letenka 474,41 € 06.11.2019
0000310704/2019 49704362 obojsm. letenka 682,41 € 06.11.2019
0000310705/2019 50288334 školenie 69,00 € 06.11.2019
0000310706/2019 44643004 nájom za skladové priest. 373,43 € 06.11.2019
0000310707/2019 44643004 služby sklad.priestory 49,79 € 06.11.2019
0000310708/2019 31322832 paliv. karty PHL 935,89 € 06.11.2019
0000310720/2019 35763469 služby mob. siete 497,28 € 06.11.2019
0000310695/2019 31396674 stravné poukážky 8035,97 € 05.11.2019
0000310697/2019 31331131 magnetická tabuľa 102,43 € 05.11.2019
0000310698/2019 35691310 prevzatie eu noriem prekl 165,00 € 05.11.2019
0000310699/2019 0 členský poplatok, r 2020 63752,00 CHF 05.11.2019
0000310700/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 775,00 € 05.11.2019
0000310701/2019 35897821 obojsm.letenka 1324,76 € 05.11.2019
0000310702/2019 35897821 obojsm.letenka 1324,76 € 05.11.2019
0000310691/2019 35929294 zab. Národnej recepcie 4608,00 € 04.11.2019
0000310692/2019 50638068 obsluha plynovej kotolne 396,00 € 04.11.2019
0000310693/2019 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 04.11.2019
0000310694/2019 40960650 spracovanie TNI CEN/TR 1550,00 € 04.11.2019
0000310696/2019 0 členský prísp. 2020 1400,00 € 04.11.2019
0000310711/2019 43860125 dod. plynu Štefanov. 1500,88 € 04.11.2019
0000310690/2019 37954156 prevzatie eu noriem prekl 2660,00 € 31.10.2019
0000310687/2019 45282081 občerstv. školenie 135,00 € 29.10.2019
0000310688/2019 35800861 inzercia, zverejn. VK 94,80 € 29.10.2019
0000310684/2019 623806 prevzatie eu noriem prekl 150,00 € 28.10.2019
0000310685/2019 623806 prevzatie eu noriem prekl 300,00 € 28.10.2019
0000310686/2019 31821987 vyprac. STN normy 595,00 € 28.10.2019
0000310683/2019 36239542 pneumatiky+disky 1584,96 € 25.10.2019
0000310678/2019 151491 Organizácia rez.šport.dní 4645,86 € 24.10.2019
0000310679/2019 35860251 oprava a údržba sl.m.v. 1110,29 € 24.10.2019
0000310680/2019 35860251 oprava a údržba sl.m.v. 146,98 € 24.10.2019
0000310681/2019 0 DIN predaj noriem za 3Q 114,88 € 24.10.2019
0000310682/2019 32081413 výroba jednost. vizitiek 78,24 € 24.10.2019
0000310672/2019 46301160 letenka 1999,77 € 23.10.2019
0000310673/2019 36978663 revízie výťahov 2019 96,77 € 23.10.2019
0000310674/2019 37854810 Darčekové predmety 405,00 € 23.10.2019
0000310675/2019 46301160 letenka 677,41 € 23.10.2019
0000310676/2019 46301160 letenka 283,07 € 23.10.2019
0000310677/2019 44551304 ubytovanie 124,00 € 23.10.2019
0000310667/2019 30810701 odm. za výkon úloh správy 25134,48 € 22.10.2019
0000310668/2019 33575924 prevzatie eu.noriem 720,00 € 22.10.2019
0000310669/2019 35745223 prevzatie eu.noriem 94,00 € 22.10.2019
0000310670/2019 35745223 prevzatie eu.noriem 113,00 € 22.10.2019
0000310671/2019 35745223 prevzatie eu.noriem 150,00 € 22.10.2019
0000310660/2019 51981254 Darčekové predmety 2010,00 € 21.10.2019
0000310661/2019 45992371 dodávka a výmena termosta 409,20 € 21.10.2019
0000310662/2019 40960650 prevzatie eu.noriem 963,00 € 21.10.2019
0000310663/2019 44412118 tlač dokumentácie 65,45 € 21.10.2019
0000310664/2019 31322832 Slovnaft_PHL 475,14 € 21.10.2019
0000310665/2019 35852216 konzultačné a šk. služby 1501,20 € 21.10.2019
0000310652/2019 35796251 autobus.doprava 320,00 € 17.10.2019
0000310653/2019 44938144 lok A4 s trans.nálepkami 368,52 € 17.10.2019
0000310655/2019 40960650 prevzatie eu.noriem 551,00 € 17.10.2019
0000310656/2019 35826045 prevzatie eu.noriem 140,00 € 17.10.2019
0000310657/2019 36631124 poštové služby 1211,50 € 17.10.2019
0000310658/2019 30810701 refakt.nákladov na teplo 2352,71 € 17.10.2019
0000310647/2019 46301160 letenka 476,48 € 14.10.2019
0000310648/2019 46380434 zákon o ver. obstar. 149,00 € 14.10.2019
0000310649/2019 46068864 upratovanie 09/2019 1358,40 € 14.10.2019
0000310650/2019 6578705 dátové služby 3Q 2019 22230,00 CZK 14.10.2019
0000310651/2019 42128277 právne služby 09/2019 1512,00 € 14.10.2019
0000310646/2019 0 Royalties 427,80 CHF 11.10.2019
0000310654/2019 40698149 Oprava okien 1252,80 € 11.10.2019
0000310709/2019 36843415 darčekové predmety 1650,14 € 11.10.2019
0000310642/2019 34887776 hydrant.ventily, výmena 254,40 € 10.10.2019
0000310643/2019 47258314 server housing mes.popl. 191,20 € 10.10.2019
0000310644/2019 35850370 vodné,stočné 98,08 € 10.10.2019
0000310645/2019 44483767 elektrina 340,57 € 10.10.2019
0000310740/2019 44483767 VSE_310645_zúčt. do N 580,00 € 10.10.2019
0000310629/2019 45952671 drobný nákup 151,13 € 09.10.2019
0000310637/2019 44483767 dodávka elektriny 6863,07 € 09.10.2019
0000310638/2019 42329281 prevzatie eu.noriem 125,00 € 09.10.2019
0000310639/2019 35860073 prevzatie eu.noriem 325,00 € 09.10.2019
0000310640/2019 35860073 prevzatie eu.noriem 2675,00 € 09.10.2019
0000310641/2019 35860073 prevzatie eu.noriem 475,00 € 09.10.2019
0000310741/2019 44483767 VSE_310637_zúčt. do N 7690,00 € 09.10.2019
0000310628/2019 35763469 hlasové a dátové služby 738,40 € 08.10.2019
0000310630/2019 51094771 prevzatie eu.noriem 250,00 € 08.10.2019
0000310631/2019 35860251 puklice na služ.m.v. 76,08 € 08.10.2019
0000310632/2019 36660248 služby tech. a telef.podp 1500,00 € 08.10.2019
0000310633/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky 2942,08 € 08.10.2019
0000310634/2019 35860251 výmena pošk.pneum.sl.m.v. 155,84 € 08.10.2019
0000310635/2019 35754117 bezpečnostné služby 9/19 150,00 € 08.10.2019
0000310636/2019 43809731 Školenie 7128,00 € 08.10.2019
0000310616/2019 43860125 plyn 10/19 Štefanovič. 1500,88 € 07.10.2019
0000310624/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 60,00 € 07.10.2019
0000310627/2019 31322832 Slovnaft_paliv.karty 9/19 843,80 € 07.10.2019
0000310617/2019 31394981 prevádzka web sídla 9/19 120,00 € 04.10.2019
0000310618/2019 30814677 údržba,servis tlačiar. 1126,21 € 04.10.2019
0000310619/2019 31402445 temat.monitor. médií 9/19 178,80 € 04.10.2019
0000310620/2019 35850370 povrch.voda-zrážky, Štef. 49,76 € 04.10.2019
0000310621/2019 156850 prevzatie eu noriem prekl 875,00 € 04.10.2019
0000310626/2019 28876431 Web Retail_lampy projekto 193,00 € 04.10.2019
0000310611/2019 603481 HL.MESTO_DzN 2019_3.spl. 31485,84 € 03.10.2019
0000310614/2019 31396674 stravné poukážky 10/19 7563,26 € 03.10.2019
0000310615/2019 45952671 občerstv. repre 87,44 € 03.10.2019
0000310610/2019 50638068 obsluha plynovej kotolne 396,00 € 01.10.2019
0000310612/2019 40960650 Zml.o spolupr33/9021/2019 100,00 € 01.10.2019
0000310613/2019 31338976 výpis z účtu majiteľa 18,00 € 01.10.2019
0000310593/2019 35729040 tlač pozvánok 118,60 € 30.09.2019
0000310609/2019 32830254 darčekové predmety 1441,44 € 30.09.2019
0000310625/2019 35763469 ST_sl.mobilnej siete 9/19 875,72 € 30.09.2019
0000310608/2019 45282081 občerstv. školenie 135,00 € 27.09.2019
0000310603/2019 45952671 dr.nákup výd. školenie 325,21 € 25.09.2019
0000310604/2019 45952671 dr.nákup obč. na školenie 315,22 € 25.09.2019
0000310605/2019 45952671 dr.nákup občerstv. 109,53 € 25.09.2019
0000310600/2019 44412118 projektová dokument. 1850,00 € 24.09.2019
0000310606/2019 35945575 telemat. služby 204,00 € 24.09.2019
0000310598/2019 35268603 oprava pákov. otváračov 522,00 € 23.09.2019
0000310599/2019 30810701 odm. výkony správy,údržby 25134,48 € 23.09.2019
0000310595/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 750,00 € 19.09.2019
0000310596/2019 35852216 konz. a školiace služby 1100,88 € 19.09.2019
0000310597/2019 42039592 prevzatie eu noriem prekl 300,00 € 19.09.2019
0000310591/2019 45952671 repre, dr. nákup občerstv 140,04 € 18.09.2019
0000310592/2019 35800861 inzercia, výber. konanie 189,60 € 18.09.2019
0000310594/2019 31322832 PHL paliv. karty 370,99 € 18.09.2019
0000310581/2019 36631124 výplatné úver,pošt. prieč 1127,00 € 17.09.2019
0000310583/2019 0 Royalties 934,20 USD 17.09.2019
0000310579/2019 45952671 dr. nákup občerstv. 136,51 € 16.09.2019
0000310580/2019 43104070 školenie vodičov 89,10 € 16.09.2019
0000310588/2019 46301160 obojsm. letenka 525,91 € 16.09.2019
0000310589/2019 46301160 obojsm. letenka 510,91 € 16.09.2019
0000310590/2019 46301160 obojsm. letenka 525,91 € 16.09.2019
0000310575/2019 35850370 vodné,stočné, 102,53 € 13.09.2019
0000310576/2019 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 13.09.2019
0000310577/2019 30810701 refakt. tepel. energie 2300,91 € 13.09.2019
0000310578/2019 42128277 právne služby 1470,00 € 13.09.2019
0000310582/2019 35871164 prevzatie eu noriem prekl 672,00 € 13.09.2019
0000310574/2019 47258314 server housing 191,20 € 10.09.2019
0000310569/2019 30814677 údržba,servis tlačiar. 1360,81 € 09.09.2019
0000310570/2019 35763469 hlasové a dátové služby 712,52 € 09.09.2019
0000310571/2019 35763469 služby mobilnej siete 467,15 € 09.09.2019
0000310572/2019 44483767 elektrina, Karloveská 6626,79 € 09.09.2019
0000310573/2019 44483767 dod. elektriny Štefanov. 534,57 € 09.09.2019
0000310622/2019 44483767 VSE_310572_zúčt. do N 7970,00 € 09.09.2019
0000310623/2019 44483767 VSE_310573_zúčt. do N 650,00 € 09.09.2019
0000310738/2019 44483767 VSE_310572_zúčt. do N 7970,00 € 09.09.2019
0000310739/2019 44483767 VSE_310573_zúčt. do N 650,00 € 09.09.2019
0000310742/2019 44483767 VSE_310572_zúčt. do N 7970,00 € 09.09.2019
0000310743/2019 44483767 VSE_310573_zúčt. do N 650,00 € 09.09.2019
0000310535/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 06.09.2019
0000310562/2019 44551304 ubytovanie 376,00 € 06.09.2019
0000310563/2019 35754117 strážna služba 150,00 € 06.09.2019
0000310564/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 06.09.2019
0000310565/2019 40960650 prevzatie eu.noriem 420,00 € 06.09.2019
0000310567/2019 43860125 dodávka plynu, Štefan. 1500,88 € 06.09.2019
0000310568/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky 2736,91 € 06.09.2019
0000310556/2019 35850370 povrch.voda,Štefanovičova 50,87 € 05.09.2019
0000310557/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 05.09.2019
0000310558/2019 44551304 ubytovanie 95,00 € 05.09.2019
0000310559/2019 46301160 obojsm. letenka 676,41 € 05.09.2019
0000310560/2019 46301160 obojsm. letenka 184,42 € 05.09.2019
0000310561/2019 49704362 obojsm. letenka 263,41 € 05.09.2019
0000310566/2019 49704362 letenka 401,40 € 05.09.2019
0000310548/2019 45282081 občerstvenie 54,00 € 04.09.2019
0000310551/2019 49704362 obojsm. letenka 299,13 € 04.09.2019
0000310552/2019 40770842 servis rezačky IDEAL 160,00 € 04.09.2019
0000310553/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 475,00 € 04.09.2019
0000310554/2019 31322832 PHL paliv. karty 474,21 € 04.09.2019
0000310555/2019 41490444 aplikácia autofólie 144,00 € 04.09.2019
0000310666/2019 49704362 letenka 178,01 € 04.09.2019
0000310546/2019 31394981 prev. web sídla a služby 120,00 € 03.09.2019
0000310547/2019 50638068 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 03.09.2019
0000310549/2019 31701043 prevzatie eu normy prekl 310,00 € 03.09.2019
0000310550/2019 31701043 prevzatie eu normy prekl 550,00 € 03.09.2019
0000310543/2019 50734296 tonery, HDD,USB 1114,50 € 02.09.2019
0000310542/2019 31396674 stravné poukážky 7563,26 € 28.08.2019
0000310587/2019 11891581 hygienické potreby 899,20 € 27.08.2019
0000310540/2019 46380434 školenieSprávne súdnictvo 190,80 € 26.08.2019
0000310536/2019 46301160 jednosm. letenka 178,01 € 23.08.2019
0000310537/2019 46301160 jednosm. letenka 408,40 € 23.08.2019
0000310538/2019 46301160 jednosm. letenka 206,01 € 23.08.2019
0000310539/2019 46301160 jednosm. letenka 371,40 € 23.08.2019
0000310534/2019 46301160 obojsm. letenka 374,54 € 22.08.2019
0000310533/2019 35860251 oprava služ. mot. vozidla 1557,00 € 21.08.2019
0000310530/2019 35966742 ubytovanie 230,00 € 20.08.2019
0000310531/2019 31322832 PHL paliv. karty 546,78 € 20.08.2019
0000310527/2019 35852216 konzult. služby 1901,52 € 19.08.2019
0000310528/2019 30810701 odm. za výk.správy a údrž 25134,48 € 19.08.2019
0000310529/2019 36902489 prevzatie eu.noriem prekl 2800,00 € 19.08.2019
0000310526/2019 35860251 oprava služ. mot. vozidla 418,33 € 16.08.2019
0000320007/2019 35763469 Dps, úroky z omeškania 5,79 € 16.08.2019
0000310523/2019 40960650 prevzatie eu normy 1720,00 € 15.08.2019
0000310524/2019 47100206 prevzatie eu normy 325,00 € 15.08.2019
0000310525/2019 36631124 výplatné úver 1212,40 € 15.08.2019
0000310532/2019 47738600 servis dvojkrídl. brány 60,00 € 15.08.2019
0000310517/2019 17310229 prevzatie eu noriem prekl 720,00 € 14.08.2019
0000310518/2019 17310229 prevzatie eu noriem prekl 1000,00 € 14.08.2019
0000310519/2019 17310229 prevzatie eu noriem prekl 975,00 € 14.08.2019
0000310520/2019 17310229 prevzatie eu normy prekl 750,00 € 14.08.2019
0000310521/2019 30810701 refakt. náklad.teplo 2330,80 € 14.08.2019
0000310522/2019 31821987 prevzatie eu normy prekl 4450,00 € 14.08.2019
0000320006/2019 44483767 dobropis úroku z omeš. 17,76 € 14.08.2019
0000310514/2019 44483767 elektrina, Štefanovičova 669,94 € 12.08.2019
0000310515/2019 44483767 elektrina, Karloveská 8005,53 € 12.08.2019
0000310516/2019 35850370 vodné,stočné Štefanovič. 86,93 € 12.08.2019
0000310601/2019 44483767 VSE_310514_zúčt. do N 530,00 € 12.08.2019
0000310602/2019 44483767 VSE_310515_zúčt. do N 7880,00 € 12.08.2019
0000310505/2019 35808705 kovové skrine na spisy 420,48 € 09.08.2019
0000310506/2019 47258314 server housing 191,20 € 09.08.2019
0000310507/2019 42128277 právne služby 1512,00 € 09.08.2019
0000310508/2019 36660248 služby tech.telef.podpory 1500,00 € 09.08.2019
0000310509/2019 43860125 dodávka plynu, Šteafanov. 1500,88 € 09.08.2019
0000310510/2019 40960650 prevzatie eu noriem prekl 207,00 € 09.08.2019
0000310513/2019 35763469 popl. úrok z omeškania 0,80 € 09.08.2019
0000310500/2019 35754117 bezpeč. služby 144,00 € 08.08.2019
0000310501/2019 35754117 Komunik. pre zabezpeč.sys 225,60 € 08.08.2019
0000310504/2019 34249567 prevzatie eu noriem prekl 200,00 € 08.08.2019
0000310511/2019 35763469 hlasové a dátové služby 706,22 € 08.08.2019
0000310494/2019 31402445 monitor. médií 178,80 € 07.08.2019
0000310495/2019 35810122 ruksaky s potlačou 1418,40 € 07.08.2019
0000310496/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky, Karl 3115,85 € 07.08.2019
0000310497/2019 156850 prevzatie eu noriem prekl 413,00 € 07.08.2019
0000310498/2019 0 serv. popl. karta 55,60 € 07.08.2019
0000310499/2019 0 serv. popl. karta 55,60 € 07.08.2019
0000310512/2019 35763469 mobilné siete 598,87 € 07.08.2019
0000310484/2019 35800861 inzercia prac. ponuky 106,80 € 06.08.2019
0000310488/2019 45704848 servis Alarm systému 360,00 € 06.08.2019
0000310489/2019 35850370 povrch.voda 50,87 € 06.08.2019
0000310493/2019 31322832 paliv. karty PHL 761,36 € 06.08.2019
0000310483/2019 32081413 obojstr. vizitky 60,00 € 05.08.2019
0000310485/2019 31394981 prevadzka web sídla 120,00 € 05.08.2019
0000310486/2019 31396674 stravné poukážky 8508,67 € 05.08.2019
0000310487/2019 30814677 servis tlačiar. zariadení 1109,16 € 05.08.2019
0000310490/2019 37954156 prevzatie eu noriem prekl 450,00 € 05.08.2019
0000310491/2019 37954156 prevzatie eu noriem prekl 800,00 € 05.08.2019
0000310492/2019 0 DIN predaj noriem 528,91 € 05.08.2019
0000310482/2019 164429 obrázky Bratisl. hrad, 3795,00 € 02.08.2019
0000310475/2019 32627211 samonam. pečiatka Trodat 27,64 € 01.08.2019
0000310476/2019 35860251 výmena výb. na xen. svetl 532,78 € 01.08.2019
0000310477/2019 35860251 vykonanie STK,EK 1786,34 € 01.08.2019
0000310478/2019 35826045 prevzatie eu noriem prekl 250,00 € 01.08.2019
0000310479/2019 35826045 prevzatie eu noriem prekl 212,50 € 01.08.2019
0000310480/2019 46068864 upratov. práce 1358,40 € 01.08.2019
0000310481/2019 50638068 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 01.08.2019
0000320005/2019 44483767 úrok z omeškania 10,48 € 01.08.2019
0000310474/2019 45952671 Repre, dr. nákup obč. 363,65 € 31.07.2019
0000310467/2019 32081413 Setnický_ vizitky OE 159,00 € 24.07.2019
0000310468/2019 0 Licenčné poplatky IEC 2Q 40,00 CHF 24.07.2019
0000310466/2019 0 Poplatky za autor. práva 368,40 CHF 23.07.2019
0000310463/2019 36902489 Prevzatie eu norm. prekla 150,00 € 22.07.2019
0000310464/2019 6578705 ČA pro stand_dát.obsah 2Q 39630,00 CZK 22.07.2019
0000310445/2019 35850370 vodné,stočné, 100,31 € 19.07.2019
0000310458/2019 44483767 VSE_úrok z omeškania 10,48 € 18.07.2019
0000310459/2019 31322832 Slovnaft_PHL 1.7-15.7.19 166,86 € 18.07.2019
0000310460/2019 36978663 Údržba výťahov 04-06/2019 96,77 € 18.07.2019
0000310462/2019 35852216 konzultačné a škol. služ. 1501,20 € 18.07.2019
0000310465/2019 35731761 EDT_montáž klimat.jedn.KV 3111,60 € 18.07.2019
0000310454/2019 30810701 odm. za výkon úloh správy 25134,48 € 17.07.2019
0000310457/2019 35763469 ST_iPhone Xs 256GB 1ks 674,51 € 17.07.2019
0000310461/2019 35743468 Serverové HDD 2x2 TB 564,00 € 17.07.2019
0000310455/2019 35268603 montážne práce 604,00 € 16.07.2019
0000310456/2019 34887776 tlak.skúška hasiac.príst. 198,60 € 16.07.2019
0000310450/2019 42128277 právne služby 1344,00 € 15.07.2019
0000310451/2019 30810701 refakt. nákl. dod. tepla 2350,84 € 15.07.2019
0000310452/2019 36631124 výplatné úver,pošt. prieč 1069,15 € 15.07.2019
0000310453/2019 45952671 dr. nákup, repre 64,38 € 15.07.2019
0000310444/2019 35763469 mobilné telefóny 67,00 € 12.07.2019
0000310446/2019 44483767 elektrina 807,32 € 12.07.2019
0000310447/2019 44483767 elektrina Karloveská 8042,28 € 12.07.2019
0000310473/2019 44483767 VSE_310447_zúčt. do N 7380,00 € 12.07.2019
0000310441/2019 40142744 prevzatie eu noriem prekl 2100,00 € 11.07.2019
0000310439/2019 47258314 server housing 191,20 € 10.07.2019
0000310440/2019 43860125 dod. plynu Štefanovič. 1500,88 € 10.07.2019
0000310442/2019 35763469 poplatok 4,99 € 10.07.2019
0000310443/2019 47258314 doménový popl. 95,62 € 10.07.2019
0000310435/2019 35800861 zver. výber. konania 94,80 € 09.07.2019
0000310436/2019 32627211 kancelárske potreby 6271,37 € 09.07.2019
0000310438/2019 31322832 paliv. karty PHL 557,16 € 09.07.2019
0000310429/2019 51445450 dodanie zrnková káva 129,00 € 08.07.2019
0000310430/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 08.07.2019
0000310431/2019 35900831 školenie 267,00 € 08.07.2019
0000310432/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky, Karl 2870,75 € 08.07.2019
0000310437/2019 35763469 hlasové a dátové služby 687,85 € 08.07.2019
0000310420/2019 46945415 dod. montáž sieť. prvkov 10942,86 € 04.07.2019
0000310423/2019 45952671 Metro, repre dr. nákup 87,56 € 04.07.2019
0000310424/2019 35850370 zrážky Štefanovič. 49,76 € 04.07.2019
0000310425/2019 35754117 bezpečnost. služby 144,00 € 04.07.2019
0000310426/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 04.07.2019
0000310427/2019 44643004 služby sklad. priestory 49,79 € 04.07.2019
0000310428/2019 44643004 nájom za sklad. priestory 373,43 € 04.07.2019
0000310433/2019 35763469 služby mobilnej siete 595,26 € 04.07.2019
0000310421/2019 30814677 údržba a servis tlač. zar 1082,62 € 03.07.2019
0000310422/2019 45952671 Metro, Repre dr. nákup 130,96 € 03.07.2019
0000310417/2019 45952671 METRO, repre dr. nákup 16,22 € 02.07.2019
0000310418/2019 50638068 obsluha plyn.kotolne 396,00 € 02.07.2019
0000310419/2019 31394981 prevádzka web sídla 120,00 € 02.07.2019
0000310411/2019 31396674 stravné poukážky 7090,56 € 01.07.2019
0000310412/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 1305,00 € 01.07.2019
0000310413/2019 35860251 garančná prehl. sl. vozid 847,40 € 01.07.2019
0000310414/2019 45952671 drobný nákup REPRE 338,87 € 01.07.2019
0000310415/2019 45952671 Repre, dr. nákup 126,43 € 01.07.2019
0000310404/2019 17380464 prevzatie eu noriem prekl 100,00 € 28.06.2019
0000310405/2019 31710239 konzult. školiace služby 820,80 € 28.06.2019
0000310406/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 210,00 € 28.06.2019
0000310407/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 580,00 € 28.06.2019
0000310408/2019 46068864 uprat. práce po malovke 634,50 € 28.06.2019
0000310409/2019 46068864 upratov. práce 1358,40 € 28.06.2019
0000310410/2019 35897821 obojsm. letenka 735,64 € 28.06.2019
0000310402/2019 45282081 občerstv. školenie 145,80 € 27.06.2019
0000310401/2019 46301160 obojsm. letenka 2217,90 € 26.06.2019
0000310403/2019 45952671 METRO, nákup repre 138,41 € 26.06.2019
0000310395/2019 17570395 oprava klimatizácie 1212,00 € 25.06.2019
0000310396/2019 17380464 spracov. ISO normy 700,00 € 25.06.2019
0000310397/2019 17380464 spracovanie ISO normy 814,00 € 25.06.2019
0000310398/2019 30810701 odm.za výkon správy, údrž 25134,48 € 25.06.2019
0000310399/2019 31320414 portrét p.prezidentky 100,80 € 25.06.2019
0000310400/2019 0 Royalties 198,00 USD 25.06.2019
0000310390/2019 31821987 prevzatie eu noriem prekl 150,00 € 24.06.2019
0000310391/2019 44483767 dodávka elektr. 905,81 € 21.06.2019
0000310392/2019 40698149 dodávka žalúzií 1368,36 € 21.06.2019
0000310394/2019 40698149 vertikálne žaluzie, Karl 633,68 € 21.06.2019
0000310383/2019 45345139 zabez. zariadenie služ. 1044,00 € 20.06.2019
0000310384/2019 34398635 sťahov. regálov, presun 210,00 € 19.06.2019
0000310385/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 19.06.2019
0000310386/2019 36249254 ubytovanie 500,00 € 19.06.2019
0000310387/2019 31322832 paliv.karty PHL 406,30 € 19.06.2019
0000310388/2019 35910399 projekt. dokumentácia 29616,00 € 19.06.2019
0000310354/2019 36287229 školenie 207,00 € 18.06.2019
0000310374/2019 36287229 školenie 158,00 € 17.06.2019
0000310382/2019 35919001 NDS_diaľ.známka BL562VV 50,00 € 17.06.2019
0000310375/2019 0 členský príspevok 2019 1400,00 € 14.06.2019
0000310377/2019 30810701 refakt. nákl. na teplo 2587,56 € 14.06.2019
0000310378/2019 36631124 výplatné úver, pošt. pr. 1241,20 € 14.06.2019
0000310379/2019 44483767 dod. elektriny, Štefanov. 602,86 € 14.06.2019
0000310380/2019 46301160 obojsm. letenka 667,41 € 14.06.2019
0000310381/2019 46301160 obojsm. letenka 930,82 € 14.06.2019
0000310470/2019 44483767 VSE_310379_zúčt. do N 480,00 € 14.06.2019
0000310472/2019 44483767 VSE_310446_zúčt. do N 460,00 € 14.06.2019
0000310365/2019 47738600 údržba ochr.systému brány 60,00 € 13.06.2019
0000310372/2019 35850370 vodné,stočné 102,53 € 13.06.2019
0000310373/2019 44483767 elektrina, KV 05/19 7829,42 € 13.06.2019
0000310471/2019 44483767 VSE_310373_zúčt. do N 7930,00 € 13.06.2019
0000310366/2019 31782451 školenie Time manažment 600,00 € 12.06.2019
0000310368/2019 42128277 právne služby 2268,00 € 12.06.2019
0000310369/2019 36239542 motor. vozidlo 42900,00 € 12.06.2019
0000310371/2019 31821987 prevzatie eu noriem prekl 800,00 € 12.06.2019
0000310359/2019 46301160 obojsm. letenka 489,41 € 11.06.2019
0000310360/2019 46301160 obojsm. letenka 645,00 € 11.06.2019
0000310361/2019 32627211 prezenčná pečiatka 59,88 € 11.06.2019
0000310362/2019 47258314 server housing 191,20 € 11.06.2019
0000310363/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 200,00 € 11.06.2019
0000310364/2019 40960650 prevzatie eu noriem prekl 1275,00 € 11.06.2019
0000310370/2019 30777739 49.forum metrol.pre zam. 2530,00 € 11.06.2019
0000310352/2019 31322832 paliv. karty PHL 971,62 € 10.06.2019
0000310353/2019 30814677 servis tlačiar. zariadení 1329,01 € 10.06.2019
0000310355/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 10.06.2019
0000310356/2019 43860125 dodávka plynu, Štefanov. 1500,88 € 10.06.2019
0000310357/2019 14024098 oplot. exter. klimatizác 288,00 € 10.06.2019
0000310358/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky, Karl 2781,49 € 10.06.2019
0000310347/2019 397563 prevzatie eu noriem prekl 1325,00 € 07.06.2019
0000310351/2019 47696028 serverový HDD 78,00 € 07.06.2019
0000310343/2019 31394981 prevádzka web sídla 120,00 € 06.06.2019
0000310344/2019 35763469 hlasové a dátové služby 736,84 € 06.06.2019
0000310345/2019 35850370 povrch. voda 50,87 € 06.06.2019
0000310346/2019 35754117 bezpečn. služby 144,00 € 06.06.2019
0000310348/2019 34887776 revízia hasiac.prístrojov 197,56 € 06.06.2019
0000310349/2019 35860251 výmena čelného skla 473,41 € 06.06.2019
0000310350/2019 36421928 web domena, typovky 14,28 € 06.06.2019
0000310367/2019 35763469 služby mob. siete 05/19 476,69 € 06.06.2019
0000310341/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 05.06.2019
0000310342/2019 30810701 overenie analyzátor dychu 159,00 € 05.06.2019
0000310449/2019 44551304 ubytovanie 115,00 € 04.06.2019
0000310332/2019 24749842 podáv. valček 22,00 € 03.06.2019
0000310333/2019 35860251 STK služ. vozidla 168,00 € 03.06.2019
0000310334/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 487,50 € 03.06.2019
0000310335/2019 397610 prevzatie eu noriem prekl 400,00 € 03.06.2019
0000310336/2019 46068864 upratov. práce 1358,40 € 03.06.2019
0000310337/2019 50638068 obsluha plynov. kotolne 396,00 € 03.06.2019
0000310338/2019 44060319 Zmluva o spolupr. STN 980,00 € 03.06.2019
0000310339/2019 35897821 obojsm. letenka 632,66 € 03.06.2019
0000310329/2019 603481 HL.MESTO_DzN 2018_1.spl. 31485,85 € 31.05.2019
0000310330/2019 36361127 dodanie a montáž svietid. 181,08 € 31.05.2019
0000310331/2019 31396674 stravné poukážky 8035,97 € 31.05.2019
0000310324/2019 45282081 občerstv. školenie 162,00 € 29.05.2019
0000310325/2019 36902489 prevzatie eu noriem prekl 75,00 € 29.05.2019
0000310326/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 375,00 € 29.05.2019
0000310327/2019 36287229 školenie 144,00 € 29.05.2019
0000310328/2019 47100206 prevzatie eu noriem prekl 750,00 € 29.05.2019
0000310322/2019 30809673 refakt. nákl. ZPC Brusel 1154,37 € 28.05.2019
0000320004/2019 35763469 Dps zmluvná pokuta ST 107,81 € 28.05.2019
0000310317/2019 35900831 školenie 84,00 € 27.05.2019
0000310318/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 27.05.2019
0000310319/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 27.05.2019
0000310321/2019 35743468 licencia 264,00 € 27.05.2019
0000310323/2019 44551304 ubytovanie 953,00 € 27.05.2019
0000310314/2019 40960650 prevzatie eu noriem prekl 500,00 € 24.05.2019
0000310315/2019 46301160 letenka 294,52 € 24.05.2019
0000310316/2019 50734296 PC príslušenstvo 953,00 € 24.05.2019
0000310320/2019 35745223 prevzatie eu noriem prekl 150,00 € 24.05.2019
0000310313/2019 44925417 spotr. mater. tlačiarni 602,40 € 23.05.2019
0000310293/2019 47258314 server housing 191,20 € 22.05.2019
0000310309/2019 35860251 vykonanie STK a EK 181,54 € 22.05.2019
0000310310/2019 36277151 spotrebiče 535,60 € 22.05.2019
0000310311/2019 46301160 obojsm. letenka 667,41 € 22.05.2019
0000310312/2019 397610 prevzatie noriem preklad 100,00 € 22.05.2019
0000310307/2019 35860251 prezutie pneumatík 489,60 € 21.05.2019
0000310308/2019 35727071 oprava strechy 2592,00 € 21.05.2019
0000310301/2019 36361127 vytýčenie trasy teplovodu 900,00 € 20.05.2019
0000310302/2019 50734296 NB Dell Inspiron 13 2572,00 € 20.05.2019
0000310303/2019 45704848 elektronic.zabezp. systém 497,04 € 20.05.2019
0000310304/2019 31782451 školenie 126,00 € 20.05.2019
0000310305/2019 31322832 PHL palivové karty 467,06 € 20.05.2019
0000310306/2019 35897821 obojsm. letenka 653,15 € 20.05.2019
0000310299/2019 46301160 obojsm. letenka 667,41 € 17.05.2019
0000310300/2019 36754145 porad. konzul. služby 90,00 € 17.05.2019
0000310291/2019 44483767 elektrina Štefanovič. 925,70 € 16.05.2019
0000310298/2019 44551304 ubytovanie, Brusel 333,00 € 16.05.2019
0000310288/2019 45952671 repre, drobný nákup 71,51 € 15.05.2019
0000310296/2019 30810701 refakt. nákl. teplo 5785,60 € 15.05.2019
0000310297/2019 45282081 občerstv. školenie 103,63 € 15.05.2019
0000310282/2019 46301160 obojsm. letenka 453,41 € 14.05.2019
0000310283/2019 46301160 obojsm. letenka 459,41 € 14.05.2019
0000310289/2019 35763469 poplat. inž. siete 16,99 € 14.05.2019
0000310294/2019 42128277 právne služby 2310,00 € 14.05.2019
0000310295/2019 30810701 správa a údržba majetku 24521,52 € 14.05.2019
0000310278/2019 45503249 knižná publikácia, Zákon 33,94 € 13.05.2019
0000310280/2019 35860251 oprava služ. mot. vozidla 227,92 € 13.05.2019
0000310281/2019 36562939 slúchadlá s mikrofónom 38,02 € 13.05.2019
0000310285/2019 31710239 konzult. školiace služby 1459,20 € 13.05.2019
0000310286/2019 43860125 dodávka plynu, Štefanovič 1500,88 € 13.05.2019
0000310287/2019 35850370 vodné,stočné, Štefanovič, 95,84 € 13.05.2019
0000310290/2019 44483767 elektrina, Karloveská 6169,29 € 13.05.2019
0000310292/2019 36631124 výplat. úver,pošt. služby 1061,60 € 13.05.2019
0000310469/2019 44483767 VSE_310290_zúčt. do N 8600,00 € 13.05.2019
0000310277/2019 17325757 diagnostika umýv. riadu 30,00 € 10.05.2019
0000310279/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 10.05.2019
0000310284/2019 35763469 služby mob. siete 716,43 € 10.05.2019
0000310269/2019 0 DIN predaj noriem 1Q 2019 328,75 € 09.05.2019
0000310273/2019 31365078 služby LAN Admina 163,20 € 09.05.2019
0000310274/2019 31394981 prevádzka web sídla 120,00 € 09.05.2019
0000310275/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky Karl. 2850,67 € 09.05.2019
0000310276/2019 33246441 prevzatie eu noriem, prek 2020,00 € 09.05.2019
0000310264/2019 35754117 bezpečnostné služby 144,00 € 07.05.2019
0000310265/2019 50734296 notebooky, mob. telefóny 6957,00 € 07.05.2019
0000310266/2019 35850370 zrážky, Štefanovičova 49,76 € 07.05.2019
0000310267/2019 36361127 montáž ventilov pre ÚK 324,00 € 07.05.2019
0000310268/2019 31402445 tem. monitoring médií 178,80 € 07.05.2019
0000310270/2019 36361127 montáž ventilov pre ÚK 1136,40 € 07.05.2019
0000310271/2019 36361127 výmena potrubia na rozvod 444,54 € 07.05.2019
0000310272/2019 36361127 montáž ventilov ÚK a TÚV 1053,84 € 07.05.2019
0000310253/2019 35800861 inzercia, výber. konanie 106,80 € 06.05.2019
0000310254/2019 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 06.05.2019
0000310255/2019 47669217 Maintenance 144,00 € 06.05.2019
0000310256/2019 36810851 geodetické práce 1328,40 € 06.05.2019
0000310257/2019 11909561 geod. práce, zameranie 140,00 € 06.05.2019
0000310258/2019 42137004 dvojd. odb. seminár 90,00 € 06.05.2019
0000310259/2019 32075642 prevzatie eu noriem 625,00 € 06.05.2019
0000310261/2019 31322832 paliv. karty PHL 502,63 € 06.05.2019
0000310262/2019 30814677 údržba,servis tlač. zar. 1061,17 € 06.05.2019
0000310263/2019 35763469 hlasové a dátové služby 732,25 € 06.05.2019
0000310246/2019 36350745 oprava analyzátora dychu 267,00 € 03.05.2019
0000310249/2019 36350745 justáž analyzátora dychu 87,60 € 03.05.2019
0000310250/2019 31396674 jed. kupóny (str. lístky) 8981,38 € 03.05.2019
0000310252/2019 45952671 REPRE, dr. nákup obč. 88,83 € 03.05.2019
0000310248/2019 50638068 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 02.05.2019
0000310242/2019 46573381 Panel na oplot. elektro 347,44 € 30.04.2019
0000310244/2019 36841561 jazykový kurz 120,00 € 30.04.2019
0000310245/2019 34398635 odvoz a likvid. nábytku 450,00 € 30.04.2019
0000310247/2019 30814677 BIND STRIP WHIT (pásky) 487,04 € 30.04.2019
0000310251/2019 45952671 REPRE, dr. nákup obč. 132,80 € 30.04.2019
0000320003/2019 44483767 úrok z omešk. dobropis 52,25 € 29.04.2019
0000310241/2019 50370294 mater. tlačiarne - tonery 182,80 € 26.04.2019
0000310243/2019 34398635 odvoz a likvidác. nábytku 450,00 € 26.04.2019
0000310237/2019 45282081 občerstvenie (školenie) 164,16 € 25.04.2019
0000310238/2019 32327803 maliarske práce 9919,20 € 25.04.2019
0000310239/2019 0 IEC Royalties 1Q 2019 80,00 CHF 25.04.2019
0000310240/2019 0 Royalties 1Q 2019, poplat 749,40 CHF 25.04.2019
0000310233/2019 35860251 oprava služ. mot. vozidla 780,58 € 24.04.2019
0000310234/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 24.04.2019
0000310235/2019 44483767 elektrina, Karloveská 15904,36 € 24.04.2019
0000310236/2019 44483767 elektr. Štefanovičova 956,32 € 24.04.2019
0000310502/2019 603481 HL.MESTO_DzN 2019_2.spl. 31485,84 € 24.04.2019
0000310232/2019 31382789 servis a oprava kosačky 88,80 € 23.04.2019
0000310227/2019 31821987 preklad eu noriem 300,00 € 18.04.2019
0000310228/2019 30810701 správa, údržba majetku 24521,52 € 18.04.2019
0000310229/2019 31821987 preklad eu noriem 144,00 € 18.04.2019
0000310230/2019 6578705 dátový obsah 1.Q. 2019 34750,00 CZK 18.04.2019
0000310231/2019 31322832 PHL paliv. karty, služ. v 512,25 € 18.04.2019
0000310226/2019 45952671 dr. nákup, repre 271,25 € 17.04.2019
0000310198/2019 36660248 sl. tech.telef. podpory 1500,00 € 16.04.2019
0000310221/2019 45503249 knižné publikácie, repre 635,10 € 16.04.2019
0000310222/2019 35715782 obedy Deň skúšob. 961,20 € 16.04.2019
0000310223/2019 35900831 školenie zamest. 216,00 € 16.04.2019
0000310224/2019 51445450 drobný nákup 68,10 € 16.04.2019
0000310225/2019 35900831 školenie 146,00 € 16.04.2019
0000310211/2019 45952671 repre, dr. nákup 77,38 € 15.04.2019
0000310212/2019 46945415 realizácia NN prípojky 3892,92 € 15.04.2019
0000310219/2019 35900831 školenie 228,00 € 15.04.2019
0000310220/2019 35848863 hlas. a dát. služby 67,54 € 15.04.2019
0000310171/2019 36287229 školenie 138,00 € 12.04.2019
0000310213/2019 36978663 údržba výťahov 96,77 € 12.04.2019
0000310214/2019 44408137 dr. nákup,obč.Deň skúšob. 158,22 € 12.04.2019
0000310217/2019 42128277 právne služby 1638,00 € 12.04.2019
0000310218/2019 33575924 preklad eu noriem 1165,00 € 12.04.2019
0000310202/2019 35860251 oprava služ. voz. 361,12 € 11.04.2019
0000310204/2019 37212931 chladnička 210,00 € 11.04.2019
0000310205/2019 35850370 vodné,stočné, Štefanovič. 122,59 € 11.04.2019
0000310207/2019 36631124 výplatné úver 1368,90 € 11.04.2019
0000310208/2019 44643004 služby za sklad. priest. 49,79 € 11.04.2019
0000310209/2019 30810701 refakt. náklad. na teplo 6365,42 € 11.04.2019
0000310210/2019 36230537 vyjadrenie k inž. sieťam 13,00 € 11.04.2019
0000310206/2019 44643004 nájom sklad. priestory, 373,43 € 10.04.2019
0000310215/2019 17380464 preklad eu noriem 712,50 € 10.04.2019
0000310216/2019 17380464 preklad eu noriem 575,00 € 10.04.2019
0000310195/2019 40960650 prevzatie eu noriem prekl 338,00 € 09.04.2019
0000310196/2019 47258314 server housing 191,20 € 09.04.2019
0000310197/2019 43860125 dod. plynu, Štefanov. 1500,88 € 09.04.2019
0000310200/2019 46301160 obojsm. letenka 260,59 € 09.04.2019
0000310201/2019 36482838 rošty, Karloveská 66,60 € 09.04.2019
0000310203/2019 45952671 drobný nákup (školenie) 168,42 € 09.04.2019
0000310187/2019 31394981 prevádzka web sídla 120,00 € 08.04.2019
0000310188/2019 31710239 konzult. školiace služby 2006,40 € 08.04.2019
0000310189/2019 35763469 hlasové, dátové služby 733,87 € 08.04.2019
0000310199/2019 35763469 služby mobil. siete 290,63 € 08.04.2019
0000310183/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky Karl. 2362,44 € 05.04.2019
0000310184/2019 30814677 údržba,servis tlačiar. 1213,55 € 05.04.2019
0000310185/2019 35754117 bezpeč. služby 144,00 € 05.04.2019
0000310186/2019 43930824 vlajky 96,00 € 05.04.2019
0000310193/2019 35860251 oprava služ. voz. 1578,22 € 05.04.2019
0000310194/2019 35860251 oprava služ. vozidla 927,50 € 05.04.2019
0000310177/2019 31402445 monitoring médií 178,80 € 04.04.2019
0000310178/2019 47669217 Maintenance 144,00 € 04.04.2019
0000310179/2019 35850370 zrážky Štefanovičova, 50,87 € 04.04.2019
0000310180/2019 36287229 školenie 150,00 € 04.04.2019
0000310181/2019 35743468 LAN káble, výpočt. techn. 2739,79 € 04.04.2019
0000310182/2019 31322832 Slovn. PHL, paliv. karty 603,30 € 04.04.2019
0000310191/2019 44551304 ubytovanie 175,00 € 04.04.2019
0000310192/2019 49704362 obojsm. letenka 96,02 € 04.04.2019
0000310175/2019 46068864 upratov. práce 1358,40 € 03.04.2019
0000310176/2019 48261068 oprava kávovaru 98,40 € 03.04.2019
0000310170/2019 32081413 S.Setnicky STANLE_vizitky 171,00 € 02.04.2019
0000310173/2019 50638068 obsluha plyn. kotolni 396,00 € 02.04.2019
0000310167/2019 45992371 revízia plyn. tlakov. zar 1008,00 € 01.04.2019
0000310169/2019 31396674 stravné lístky 8035,97 € 01.04.2019
0000310172/2019 33246441 prevzatie eu noriem prekl 700,00 € 01.04.2019
0000310190/2019 35885815 registr. karty, doch. sys 100,20 € 01.04.2019
0000310174/2019 47100206 prevzatie noriem preklado 50,00 € 29.03.2019
0000310164/2019 45704848 servisná kontrola 360,00 € 28.03.2019
0000310165/2019 35809787 Odvoz a likvid. žeriavov 180,00 € 28.03.2019
0000310166/2019 45952671 nákup 111,64 € 28.03.2019
0000310168/2019 32627211 kancel. potreby 1270,90 € 28.03.2019
0000310162/2019 44551304 ubytovanie 93,00 € 25.03.2019
0000310158/2019 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 355,22 € 22.03.2019
0000310160/2019 35897821 jednosm. letenka 284,88 € 22.03.2019
0000310161/2019 35897821 jednosm. letenka 266,83 € 22.03.2019
0000310159/2019 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 43,80 € 21.03.2019
0000310152/2019 35719192 ubytovanie 135,00 € 20.03.2019
0000310153/2019 36287229 školenie 69,00 € 20.03.2019
0000310154/2019 45282081 catering, obč. školenie 149,57 € 20.03.2019
0000310155/2019 34249567 vypracovanie STN normy 450,00 € 20.03.2019
0000310156/2019 31322832 PHL paliv. karty 271,87 € 20.03.2019
0000310157/2019 49704362 obojsm. letenka 356,00 € 20.03.2019
0000310150/2019 46301160 obojsm. letenka 404,20 € 19.03.2019
0000310151/2019 46301160 obojsm. letenka 666,93 € 19.03.2019
0000310143/2019 44483767 elektrina, Karloveská 16058,93 € 18.03.2019
0000310144/2019 30810701 správa, údržba majetku 24521,52 € 18.03.2019
0000310145/2019 45952671 METRO Cash&Carry SR_repre 136,71 € 18.03.2019
0000310146/2019 31710239 konz. a školiace služby 752,40 € 18.03.2019
0000310147/2019 35800861 inzercia 94,80 € 18.03.2019
0000310148/2019 35897821 jednosm. letenka 318,81 € 18.03.2019
0000310149/2019 35897821 jednosm. letenka 261,09 € 18.03.2019
0000310141/2019 35810122 reklam. a propag. materál 2191,32 € 15.03.2019
0000310134/2019 35860251 oprava služ. voz. 2143,99 € 14.03.2019
0000310135/2019 35860251 oprava služ. voz. 1085,45 € 14.03.2019
0000310136/2019 46971386 školenie 114,00 € 14.03.2019
0000310137/2019 35800861 inzercia 106,80 € 14.03.2019
0000310138/2019 35850370 vodné,stočné, Štefanov. 91,39 € 14.03.2019
0000310139/2019 30810701 refak. nákl. tep. energie 7582,15 € 14.03.2019
0000310140/2019 35848863 hlasové a dátové služby 536,89 € 14.03.2019
0000310116/2019 47669217 Maintenance 2/2019 144,00 € 13.03.2019
0000310130/2019 47258314 server housing 191,20 € 13.03.2019
0000310131/2019 36631124 pošt. prieč.výplatné úver 1217,95 € 13.03.2019
0000310132/2019 46068864 upratov. práce 1358,40 € 13.03.2019
0000310129/2019 42128277 právne služby 1008,00 € 12.03.2019
0000310124/2019 35754117 bezpečn. služby 162,00 € 11.03.2019
0000310125/2019 36660248 služby tech. tel. podpory 1500,00 € 11.03.2019
0000310126/2019 35719192 ubytovanie 115,00 € 11.03.2019
0000310128/2019 35719192 ubytovanie 115,00 € 11.03.2019
0000310117/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky Karl. 2802,91 € 08.03.2019
0000310118/2019 31402445 monitoring médií 57,47 € 08.03.2019
0000310119/2019 31394981 prevádzka web sídla 120,00 € 08.03.2019
0000310122/2019 43860125 dodávka plynu 1500,88 € 08.03.2019
0000310123/2019 36287229 školenie 207,00 € 08.03.2019
0000310127/2019 46301160 obojsm. letenka 361,93 € 08.03.2019
0000310142/2019 31333524 Mafra_ roč.predpl.HN-2ks 438,00 € 08.03.2019
0000310113/2019 35860251 oprava paliv. systému 522,44 € 07.03.2019
0000310114/2019 34398635 sťahov. práce 56,00 € 07.03.2019
0000310133/2019 35860251 oprava služ. voz. 592,50 € 07.03.2019
0000310108/2019 35850370 zrážky Štefanovič. 46,45 € 06.03.2019
0000310109/2019 30814677 servis, údržba tlačiar. 1057,52 € 06.03.2019
0000310110/2019 48282413 školenie 108,00 € 06.03.2019
0000310111/2019 31322832 PHL paliv. karty 685,44 € 06.03.2019
0000310112/2019 35763469 hlasové dátové služby 750,20 € 06.03.2019
0000310100/2019 35770929 SSL certifikát pre doménu 118,68 € 05.03.2019
0000310101/2019 35897821 jednosm. letenka 212,25 € 05.03.2019
0000310102/2019 35897821 jednosm. letenka 132,30 € 05.03.2019
0000310103/2019 35897821 jednosm. letenka 318,69 € 05.03.2019
0000310104/2019 35897821 jednosm. letenka 122,30 € 05.03.2019
0000310105/2019 42137004 školenie 45,00 € 05.03.2019
0000310106/2019 42137004 školenie 45,00 € 05.03.2019
0000310107/2019 35899468 Médium Verbatim CD-R 137,68 € 05.03.2019
0000310115/2019 50638068 obsluha plynovej kotolne 396,00 € 05.03.2019
0000310120/2019 44551304 ubytovanie 106,00 € 05.03.2019
0000310121/2019 46301160 obojsm. letenka 262,83 € 05.03.2019
0000310097/2019 43104070 školenie vodičov, refer. 148,50 € 04.03.2019
0000310098/2019 31710239 konzul. a školiace služby 547,20 € 04.03.2019
0000310099/2019 30814677 údržba,servis tlačiarní 1262,63 € 04.03.2019
0000310095/2019 31396674 jedálne kupóny 3/2019 8508,67 € 01.03.2019
0000310096/2019 45952671 Metro, drobný nákup Repre 69,06 € 01.03.2019
0000310091/2019 36249254 ubytovanie 125,00 € 27.02.2019
0000310092/2019 35900831 školenie 78,00 € 27.02.2019
0000310093/2019 32627211 kopír. papier biely A3,A4 3901,00 € 27.02.2019
0000310094/2019 35850370 zrážky Štefanovičova_dopl 8,85 € 27.02.2019
0000310082/2019 49704362 jednosmer. letenka 342,13 € 25.02.2019
0000310083/2019 49704362 jedn. letenka 257,80 € 25.02.2019
0000310084/2019 46301160 obojsm. letenka 666,93 € 25.02.2019
0000310085/2019 45952671 METRO, dr. nákup-repre 49,92 € 25.02.2019
0000310088/2019 51985373 audit.služby 870,00 € 25.02.2019
0000310090/2019 36791598 školenie 118,80 € 25.02.2019
0000310067/2019 31338551 servis tlačiarne 66,00 € 22.02.2019
0000310079/2019 17325757 diagnostika pračky 24,96 € 22.02.2019
0000310078/2019 36361127 oprava dlažby 1048,85 € 21.02.2019
0000310080/2019 45952671 Metro, dr. nákup, obč. 123,08 € 21.02.2019
0000310081/2019 45952671 Metro, dr. nákup, obč. 46,62 € 21.02.2019
0000310086/2019 45503249 knižné publ Systém manaž. 33,48 € 21.02.2019
0000310087/2019 31322832 Slovnaft, paliv. karty 422,24 € 21.02.2019
0000310076/2019 397865 Školenie 49,00 € 20.02.2019
0000310077/2019 45307093 kanc. nábytok 4191,60 € 20.02.2019
0000310074/2019 35900831 školenie 148,00 € 19.02.2019
0000310075/2019 0 CIP, čl. príspevok 2019 10000,00 € 19.02.2019
0000310060/2019 36287229 školenie 158,00 € 18.02.2019
0000310070/2019 31338551 oprava tlačiarní 108,70 € 18.02.2019
0000310071/2019 35848863 hlasové a dátové služby 520,11 € 18.02.2019
0000310072/2019 44483767 elektr. energia, Štefanov 1016,03 € 18.02.2019
0000310073/2019 47172983 balík. váha, adaptér 50,20 € 18.02.2019
0000320002/2019 36745162 Dps, správa domeny 2019 15,71 € 18.02.2019
0000310058/2019 46301160 obojsm. letenka 366,72 € 15.02.2019
0000310059/2019 46068864 upratov. práce 1899,00 € 15.02.2019
0000310061/2019 30810701 správa a údržba majetku 24521,52 € 15.02.2019
0000310062/2019 30810701 ref. nákl. za dod. tepla 9637,01 € 15.02.2019
0000310063/2019 44483767 dod. elektriny 18665,44 € 15.02.2019
0000310064/2019 36361127 svietidlo, núdz. osvetl.. 633,78 € 15.02.2019
0000310057/2019 36287229 školenie 144,00 € 14.02.2019
0000310065/2019 31338551 servis tlačiarne 113,40 € 14.02.2019
0000310066/2019 31338551 servis tlačiarne 99,00 € 14.02.2019
0000310068/2019 31338551 servis tlačiarne 99,00 € 14.02.2019
0000310069/2019 31338551 servis tlačiarne 66,00 € 14.02.2019
0000310056/2019 36631124 výplatné úver, pošt. služ 1215,35 € 13.02.2019
0000310054/2019 42128277 právne služby 1176,00 € 12.02.2019
0000310055/2019 35917571 dohoda o urovnaní 465,50 € 12.02.2019
0000310048/2019 35900831 školenie 168,00 € 11.02.2019
0000310049/2019 43860125 dodávka plynu 2/2019, Št 1500,88 € 11.02.2019
0000310050/2019 35850370 vodné,stočné Štefanovič. 71,33 € 11.02.2019
0000310051/2019 35754117 bezpeč. služby 01/2019 144,00 € 11.02.2019
0000310052/2019 31394981 prev. web sídla 120,00 € 11.02.2019
0000310053/2019 35680202 server housing 191,20 € 11.02.2019
0000310042/2019 35900831 školenie 72,00 € 08.02.2019
0000310043/2019 47669217 Maintenance 144,00 € 08.02.2019
0000310046/2019 35850370 vodné,stočné,zrážky, Karl 3077,96 € 08.02.2019
0000310047/2019 46068864 upratovacie práce 1358,40 € 08.02.2019
0000310041/2019 35763469 hlas.dát.služby 715,62 € 07.02.2019
0000310040/2019 36660248 tech.tel. podpora 1500,00 € 06.02.2019
0000310036/2019 35772581 osadenie projektora 315,92 € 05.02.2019
0000310037/2019 31396674 stravné lístky 2/2019 7090,56 € 05.02.2019
0000310038/2019 31322832 palivové karty PHL 638,68 € 05.02.2019
0000310031/2019 50638068 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 04.02.2019
0000310032/2019 35800861 inzercia zverejnenie 201,60 € 04.02.2019
0000310033/2019 35900831 školenie 73,00 € 04.02.2019
0000310034/2019 31560270 pneumatiky 233,52 € 04.02.2019
0000310035/2019 13956469 tech. prehliadka chladnič 56,60 € 04.02.2019
0000310089/2019 36745162 správa domény 2019 61,56 € 04.02.2019
0000310028/2019 35743468 notebooky s prísluš. 3032,40 € 31.01.2019
0000310029/2019 45952671 dr. nákup, obč.- na repre 89,64 € 31.01.2019
0000310030/2019 45952671 drob. nákup, 5,99 € 31.01.2019
0000310025/2019 44925417 mater. do tlačiarní 1475,76 € 30.01.2019
0000310026/2019 35860251 oprava,servis mot. vozid. 204,86 € 30.01.2019
0000310027/2019 35860251 oprava, servis mot. vozid 475,63 € 30.01.2019
0000310020/2019 43874801 SW Stand. balík roč. podp 293,76 € 29.01.2019
0000310022/2019 35897821 jedn. letenka 181,51 € 29.01.2019
0000310023/2019 35897821 jednosm. letenka 96,70 € 29.01.2019
0000310024/2019 44551304 ubytovanie 87,00 € 29.01.2019
0000310017/2019 30810701 správa a údržba majet. 24521,52 € 28.01.2019
0000310018/2019 35900831 Odb. seminár - školenie 78,00 € 28.01.2019
0000310019/2019 36287229 odb. semin. školenie 207,00 € 28.01.2019
0000310021/2019 30810701 oprava hav. stavu osvetl. 6489,96 € 28.01.2019
0000310015/2019 51445450 drobný nákup 29,70 € 24.01.2019
0000310884/2018 0 DIN predaj noriem 4 Q2018 201,28 € 24.01.2019
0000310013/2019 35897821 obojsm. letenka 468,22 € 23.01.2019
0000310014/2019 44551304 ubytovanie 228,00 € 23.01.2019
0000310885/2018 6578705 dátový obsah, 4Q 2018 30120,00 CZK 23.01.2019
0000310011/2019 35719192 ubytovanie 240,00 € 22.01.2019
0000310016/2019 31322832 paliv. karty PHL 206,97 € 22.01.2019
0000310045/2019 11891581 Peter Šesták_kANPEX hyg.p 1155,89 € 22.01.2019
0000310009/2019 35719192 Ubytovanie - Brusel, 125,00 € 21.01.2019
0000310010/2019 35897821 obojsm. letenka 447,72 € 21.01.2019
0000310013/2020 43771963 Filter CLARIS PRO Smart 64,80 € 21.01.2019
0000310882/2018 0 Poplatky za aut. práva 4Q 1012,20 CHF 21.01.2019
0000310886/2018 31338976 popl. za vedenie účtu CP 432,00 € 18.01.2019
0000310887/2018 36403008 SSE plyn 2018 15400,00 € 18.01.2019
0000320010/2018 36403008 dobropis - plyn 2018 1863,30 € 18.01.2019
0000310881/2018 36978663 revízia výťahov 142,13 € 16.01.2019
0000310883/2018 35848863 hlasové a dát. služby 517,76 € 16.01.2019
0000310006/2019 43860125 dod. plynu Štefanovič. 763,94 € 15.01.2019
0000310007/2019 603481 HL.MESTO_kom.odpad 1.spl. 651,15 € 15.01.2019
0000310503/2019 603481 HL.MESTO_kom.odpad 3.spl. 651,15 € 15.01.2019
0000310659/2019 603481 HL.MESTO_kom.odpad 4.spl. 651,18 € 15.01.2019
0000310877/2018 35850370 vodnéstočné Štefanovičova 91,39 € 15.01.2019
0000310878/2018 36631124 pošt. pr. výplatné- úver 1043,00 € 15.01.2019
0000310879/2018 35714271 servis, údržba kopírok 995,00 € 15.01.2019
0000310880/2018 30810701 dod. tepla Karloveská 6914,88 € 15.01.2019
0000310008/2019 35897821 obojsm. letenka 446,70 € 14.01.2019
0000310004/2020 43860125 dodávka plynu Šteafanovič 1500,88 € 13.01.2019
0000310004/2019 44643004 nájom sklad. priestory 373,43 € 11.01.2019
0000310005/2019 44643004 služby sklad. priest. 49,79 € 11.01.2019
0000310873/2018 46068864 upratov. práce 12/2018 1358,40 € 11.01.2019
0000310874/2018 35754117 bezpečnostné služby 12/18 144,00 € 11.01.2019
0000310875/2018 31394981 prev. web sídla a služby 120,00 € 11.01.2019
0000310003/2019 43860125 dodávka plynu, Štefanovič 1500,88 € 10.01.2019
0000310868/2018 36403008 elektr.energia Štefanovič 738,00 € 10.01.2019
0000310869/2018 36403008 elektr. ener. Štefan. ned 100,38 € 10.01.2019
0000310870/2018 35850370 vodné,stoč,zrážky, Karlov 3641,87 € 10.01.2019
0000310872/2018 36660248 služby tech.podpory, údrž 1500,00 € 10.01.2019
0000310876/2018 36287229 školenie 207,00 € 10.01.2019
0000310002/2019 35897821 obojsm. letenka 696,72 € 09.01.2019
0000310871/2018 46303502 server housing 12/2018 191,20 € 09.01.2019
0000310866/2018 36403008 elekt. energia Karloveská 12862,00 € 08.01.2019
0000310867/2018 36403008 elektr. energia - nedopl. 2995,23 € 08.01.2019
0000310001/2019 31396674 stravné lístky 1/2019 9454,08 € 07.01.2019
0000310865/2018 35763469 hlas. dátové služby 680,27 € 07.01.2019
0000310890/2019 30814677 údržba,servis tlač. zar. 925,24 € 07.01.2019
0000310861/2018 35850370 zrážky 12/2018 Štefanov. 50,87 € 04.01.2019
0000310862/2018 47669217 Maintenance 12/2018 144,00 € 04.01.2019
0000310863/2018 31322832 paliv. karty PHL, 12/2018 496,92 € 04.01.2019
0000310860/2018 35919001 diaľničné známky r. 2019 500,00 € 03.01.2019
0000310859/2018 34537139 obsluha plyn. kotolne 396,00 € 02.01.2019