Projekty podporované z fondov EÚ

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného...

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  Tento projekt...

  JÚL 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a...

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  Tento projekt...

Začiatkom mesiaca júl pokračovalo v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky...

  JÚN 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a...

Dňa 2. júna 2020 prebehlo v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len...

 Medzinárodná norma systému manažérstva proti korupcii ISO 37001 patrí medzi nové nástroje ako preniesť...

  MÁJ 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a...

  V dňoch 16. – 17. júna 2020 sa na pôde Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej...