Projekty podporované z fondov EÚ

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), v rámci...

  DECEMBER 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a...

  NOVEMBER 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a...

  OKTÓBER 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a...

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  Tento projekt...

  SEPTEMBER 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a...

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  Tento projekt...

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  Tento projekt...

  August 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a...