Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou nad 5.000 € a výber dodávateľov od 18.4.2016

Predmetom zákazky je vykonanie opravy poškodenej fasády, atiky a štukov, historických ozdôb pod strechou trojpodlažnej budovy, vrátane uvedenia opravených častí do pôvodného...