Informácie

06.09.2011 Informácie

1. septembra 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení ...

17.08.2011 Informácie

(Informácia o novom zákone č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach)   1. júla...

22.07.2011 Informácie

Uvádzanie nových výťahov na trh a do prevádzky sa riadi nariadením vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa...

20.07.2011 Informácie

V ostatnom čase sa množia otázky adresované Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej...

18.07.2011 Informácie

V minulom roku začal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky úzko spolupracovať...