Tlačové správy

03.12.2020 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a...

18.11.2020 Tlačové správy

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a...

02.11.2020 Tlačové správy

„Každý z nás si v rámci svojej práce, pracovného prostredia vymyslel “čosi”, čo mu uľahčilo prácu,...

23.10.2020 Tlačové správy

V posledných rokoch sa často vyskytujú problémy súvisiace s verejným zdravím. Vypuknutie nákazy a šírenie...

21.10.2020 Tlačové správy

Veľvyslanectvo SR v Bruseli má okrem rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom, Belgickom a Luxemburskom vo...

16.10.2020 Tlačové správy

Cena Vladimíra Lista za normalizáciu, nesie meno zakladateľa a vedúcej osobnosti rozvoja technickej normalizácie...

15.10.2020 Tlačové správy

Dňa 15.10.2020 bolo na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) podpísané Memorandum o...

06.10.2020 Tlačové správy

Svetový deň normalizácie, ktorý sa každoročne oslavuje 14. októbra, je príležitosťou oceniť prácu...

01.10.2020 Tlačové správy

Ochranné rúška sú vysoko aktuálnou témou, nakoľko máme v súčasnosti na Slovensku druhú vlnu pandémie COVID-...

25.09.2020 Tlačové správy

„Technické normy - Podpora hospodárskej obnovy Európy“ Zapojte sa do dialógu s rôznymi kľúčovými...