Tlačové správy

01.02.2021 Tlačové správy

Na základe podnetu Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (ďalej len „FAaD STU“) v Bratislave na revíziu STN 73 4301 Budovy na bývanie zabezpečil Úrad pre...

18.01.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako národný korešpondent modelu CAF pozýva odborníkov a...

30.12.2020 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) v roku 2020...

21.12.2020 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje informovať, že od 1.1.2021 bude portál...

09.12.2020 Tlačové správy

Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov...

03.12.2020 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona,...

18.11.2020 Tlačové správy

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a...

02.11.2020 Tlačové správy

„Každý z nás si v rámci svojej práce, pracovného prostredia vymyslel “čosi”, čo mu uľahčilo prácu,...

23.10.2020 Tlačové správy

V posledných rokoch sa často vyskytujú problémy súvisiace s verejným zdravím. Vypuknutie nákazy a šírenie...

21.10.2020 Tlačové správy

Veľvyslanectvo SR v Bruseli má okrem rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom, Belgickom a Luxemburskom vo...