Tlačové správy

30.04.2021 Tlačové správy

Ľudstvo sa už od nepamäti obracia na meradlá a dôveruje im pri meraniach súvisiacich s obchodnými transakciami, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia, ako aj...

18.04.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje informovať, že od 19.4.2021 budú všetky...

17.04.2021 Tlačové správy

Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) je orgánom metrologického dozoru a orgánom dohľadu pre oblasť...

15.04.2021 Tlačové správy

Od 1. mája 2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR do sústavy STN prijíma v oblasti služieb...

12.04.2021 Tlačové správy

Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) oficiálne zahájil ôsmy ročník súťaže o Cenu európskeho...

07.04.2021 Tlačové správy

Najväčšou hrozbou, ktorej v súčasnosti čelí ľudstvo a existujúca biodiverzita na Zemi je zmena klímy....

24.03.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR sa ako národný korešpondent modelu CAF usiluje zvyšovať...

22.02.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Vám ako národný korešpondent modelu CAF dáva do...

04.02.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje informovať, že z dôvodu pandemickej...

02.02.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje odbornej verejnosti, že ešte do 31. 03....