Tlačové správy

01.09.2021 Tlačové správy

  JÚL 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových...

04.08.2021 Tlačové správy

V súlade so závermi ostatného rokovania Dozornej rady SNAS bola pripravená aktualizácia Cenníka. Cieľom...

02.08.2021 Tlačové správy

  Začiatkom roka 2021 sa v ÚNMS SR opätovne zrealizoval anonymný dotazníkový prieskum spokojnosti...

27.07.2021 Tlačové správy

V nadväznosti na novelu zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach...

22.07.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 18. júna 2021 bol v...

13.07.2021 Tlačové správy

Európska komisia do 9. augusta 2021 umožňuje širokej verejnosti pripomienkovať PLÁN STRATÉGIE TECHNICKEJ...

02.07.2021 Tlačové správy

Tešíte sa na pokojnú a zaslúženú letnú dovolenku po dlhých mesiacoch zákazu vychádzania? Už túto letnú...

29.06.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Shift2Rail...

25.06.2021 Tlačové správy

V dňoch 21. – 22. júna 2021 prebiehal v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej...

18.06.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Všetky...