Tlačové správy

24.11.2021 Tlačové správy

Slovo kvalita je bežne používané každým z nás a pojmy ako kvalita života, kvalita vzdelania či kvalitné produkty pre nás vôbec nie sú cudzie či nezrozumiteľné....

18.11.2021 Tlačové správy

Počas XXXV. Plenárneho zasadnutia Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní (C.I.P.) sa...

11.11.2021 Tlačové správy

Od roku 1989 si vždy druhý novembrový štvrtok pripomíname Svetový deň kvality. Vyhlasuje ho Európska...

08.11.2021 Tlačové správy

Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša  najnovšie číslo...

20.10.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) dňa 26. októbra 2021...

14.10.2021 Tlačové správy

Čo je Svetový deň normalizácie? Svetový deň normalizácie sa koná každý rok, 14. októbra. Vtedy oslavujeme...

06.10.2021 Tlačové správy

V súlade s avizovaným zámerom bola pripravená aktualizácia Cenníka služieb SNAS. Cieľom aktualizácie je...

01.10.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "MEDZINÁRODNÁ...

23.09.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Stretnutie...

08.09.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu vyhlášky,...