Tlačové správy

29.12.2021 Tlačové správy

Vážení partneri,  do nového roku Vám zamestnanci Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky prajú veľa zdravia, spokojnosti, osobných...

21.12.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Ministerstvo...

17.12.2021 Tlačové správy

Pojem „spoločensky zodpovedné podnikane“ alebo „spoločenská zodpovednosť“ organizácií, známe aj pod...

15.12.2021 Tlačové správy

Dovoľujeme si Vás informovať o úspešnom ukončení procesu tvorby Národného programu kvality Slovenskej...

09.12.2021 Tlačové správy

Dňa 8.12.2021 bola Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)...

24.11.2021 Tlačové správy

Slovo kvalita je bežne používané každým z nás a pojmy ako kvalita života, kvalita vzdelania či...

18.11.2021 Tlačové správy

Počas XXXV. Plenárneho zasadnutia Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní (C.I.P.) sa...

11.11.2021 Tlačové správy

Od roku 1989 si vždy druhý novembrový štvrtok pripomíname Svetový deň kvality. Vyhlasuje ho Európska...

08.11.2021 Tlačové správy

Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša  najnovšie číslo...

20.10.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) dňa 26. októbra 2021...