Tlačové správy

14.10.2021 Tlačové správy

Čo je Svetový deň normalizácie? Svetový deň normalizácie sa koná každý rok, 14. októbra. Vtedy oslavujeme tisíce odborníkov, ktorí sa podieľajú na práci v oblasti technickej...

12.10.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal tlačovú správu...

01.10.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "MEDZINÁRODNÁ...

23.09.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Stretnutie...

08.09.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu vyhlášky,...

01.09.2021 Tlačové správy

  JÚL 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch...

04.08.2021 Tlačové správy

V súlade so závermi ostatného rokovania Dozornej rady SNAS bola pripravená aktualizácia Cenníka. Cieľom...

02.08.2021 Tlačové správy

  Začiatkom roka 2021 sa v ÚNMS SR opätovne zrealizoval anonymný dotazníkový prieskum spokojnosti...

27.07.2021 Tlačové správy

V nadväznosti na novelu zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach...

22.07.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 18. júna 2021 bol v...