UNMSSR

12.05.2016 UNMSSR

Príprava a realizácia slávnostného večera odovzdávania ocenení v rámci súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo...

12.04.2016 UNMSSR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že Slovenská spoločnosť pre...

18.12.2014 UNMSSR

Odvlhčenie časti historickej budovy drenážovaním a oprava poškodeného sokla historickej budovy sanačnou...

14.10.2014 UNMSSR

Svetový deň normalizácie 2014 a udelenie Cien Vladimíra Lista za normalizáciu za rok 2014Svetový deň...

13.10.2014 UNMSSR

Dňa 23. októbra 2014 Slovenská metrologická spoločnosť  člen ZSVTS v zmysle úlohy Rozvoja skúšobníctva,...

09.10.2012 UNMSSR

V dňoch 4. – 5. decembra 2012 sa v Bratislave v účelovom zariadení SÚZA   na Drotárskej...

05.10.2012 UNMSSR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej...

05.10.2012 UNMSSR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej...

05.10.2012 UNMSSR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej...