Predmetom zákazky je dodanie troch farebných multifunkčných zariadení A3, ich doprava a inštalácia na miesto plnenia zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 1 výzvy. 

Návrh na plnenie kritérií je v prílohe: Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií. Prosíme Vás o jej vyplnenie spolu s prílohou č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov.

V prípade záujmu nás prosím kontaktuje, aby sme Vás do súťaže zapojili prostredníctvom systému EVO.

Výzva ÚNMS SR do 03.10.2022 do 10:00 h Dokumenty
k stiahnutiu
Výzva na predloženie ponuky   stiahnuť (PDF, 545,9 kB)
Príloha č. 1: Technická špecifikácia stiahnuť (PDF, 259,2 kB)
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií stiahnuť (DOCX, 21 kB)
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača stiahnuť (DOCX, 20 kB)