Slovenská delegácia vedená Katarínou Surmíkovou Tatranskou, predsedníčkou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) sa zúčastňuje na výročnom zasadnutí Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO, ktoré sa koná v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (19. – 23. septembra 2022).

Slovenská delegácia sa zúčastňuje na rozhovoroch s lídrami z priemyslu, zástupcami medzinárodných organizácií a inými národnými normalizačnými organizáciami, s cieľom prispieť k riešeniam dosiahnutia uhlíkovej neutrality, globálnej spolupráce v oblasti cieľov udržateľného rozvoja aj za pomoci technických noriem, ako akcelerátora zmien. Globálna spolupráca na podporu týchto cieľov je nevyhnutná, a preto 44. štatutárne zasadnutie Valného zhromaždenia ISO má hlavné heslo: „Spolupráca pre dobro“.

Pred začiatkom štatutárneho zasadnutia Valného zhromaždenia sa predsedníčka ÚNMS SR zúčastnila volieb kandidátov do riadiacich orgánov ISO, a voľby na pozíciu budúceho prezidenta ISO.

V rámci mnohých stretnutí sa uskutočnilo neformálne rokovanie s Henrym Cuschierim zástupcom centrálneho sekretariátu ISO, s cieľom prediskutovať pripravované legislatívne zmeny v oblasti technickej normalizácie, ako aj s generálnym sekretárom ISO Sergiom Mujica.

Výročné zasadnutie ISONa fotografii: Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka ÚNMS SR a Dušan Butaš, riaditeľ odboru technickej normalizácie ÚNMS SR