Memorandum o spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR

Dňa 21. júla 2022 Katarína Surmíkova Tatranská, predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) a Ján Kyselovič, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) podpísali Memorandum o spolupráci.

Obe strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri organizovaní konferencií, workshopov, výstav, prednášok, ako aj technickej podpore CVTI SR pri tvorbe rôznych náučných videí pre verejnosť.

Memorandum o spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR