Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF udelil titul Efektívny používateľ modelu CAF obci Vysoká nad Kysucou, mestu Nitra a mestskej časti Bratislava-Vajnory. Tie úspešne implementovali model CAF v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Národný projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Obec Vysoká nad Kysucou, Mesto Nitra a Mestská časť Bratislava-Vajnory sa zapojili do národného projektu v rámci 3. kola výzvy a získali podporu pri implementácii modelu CAF prostredníctvom CAF centra. Svoju implementáciu začali začiatkom roka 2021 a postupne prešli fázou samohodnotenia, externého posúdenia a tvorbou akčného plánu zlepšovania. Na základe úspešného záverečného hodnotenia tímy hodnotiteľov Externej spätnej väzby modelu CAF odporučili všetkým trom udeliť titul Efektívny používateľ modelu CAF.

„Rôznorodosť ocenených samospráv dokazuje, že model CAF je naozaj vhodným nástrojom pre každú organizáciu verejnej správy, ktorá má záujem sa zlepšovať, bez ohľadu na jej veľkosť. Rovnako môže byť vo svojej snahe úspešná malá obec s pár zamestnancami, ako aj väčšie mesto s niekoľkými desiatkami zamestnancov. Dôležitá je podpora vodcov a chuť meniť veci k lepšiemu.“

Tituly si postupne z rúk predsedníčky ÚNMS SR Kataríny Surmíkovej Tatranskej prebral starosta obce Vysoká nad Kysucou Anton Varecha, primátor mesta Nitra Marek Hattas a starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory Michal Vlček.

Ďalšie tri samosprávy získali titul Efektívny používateľ modelu CAF

Oceneným samosprávam srdečne blahoželáme.