Účasť TSÚ, Piešťany, š.p. na projekte CASP2021 na skúšky elektrických hračiek

V roku 2021 zvíťazila predložená ponuka TSÚ Piešťany, š.p., na skúšky elektrických hračiek pre projekt CASP2021 v konkurencii medzinárodných skúšobní. Projekt zahŕňal skúšky štyroch kategórií elektrických hračiek: hračky na vozenie sa, hračky s batériami, hračky s lasermi a inými svetelnými zdrojmi a hračky na diaľkové ovládanie.

Vzorky pre projekt boli odobraté orgánmi trhového dohľadu v nasledujúcich krajinách: Rakúsko, Chorvátsko, Cyprus, Malta, Fínsko, Švédsko, Francúzsko, Island, Írsko, Nórsko, Litva a Luxembursko. Celkovo bolo skúšaných 130 vzoriek, z toho 22 vzoriek bolo určených pre deti do 36 mesiacov.

Dňa 23. júna 2022 sa v Bruseli konalo záverečné stretnutie pre médiá, kde boli výsledky celého projektu prezentované širokej verejnosti.

Viac informácií o projekte nájdete v tlačovej správe TSÚ Piešťany, š.p. (PDF, 150,2 kB)